/

Αυξημένοι ναύλοι για την Capital Product Partners του Βαγγέλη Μαρινάκη

Capital-GasH Capital Product Partners (CPLP) του Βαγγέλη Μαρινάκη, ανακοίνωσε την αύξηση του ημερήσιου ναύλου σε δυο από τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers) που διαχειρίζεται, τα «Aristarchos» και «Asklipios», καθώς και την παράταση της περιόδου ναύλωσης τους κατά περίπου 6,4 χρόνια έως τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2031, αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα της παράτασης και του υψηλότερου ημερήσιου ναύλου, τα συμβολαιοποιημένα έσοδα της εταιρείας στο πλαίσιο των δύο ναυλώσεων αυξήθηκαν από περίπου 118,4 εκατ. δολ. σε 485,7 εκατ. δολ. Η εναπομένουσα διάρκεια ναύλωσης για τον στόλο της CPLP επεκτείνεται πλέον σε 7,0 χρόνια από 6,2 στις 30 Ιουνίου 2022. Η CPLP ελέγχει ένα στόλο από 19 πλοία εκ των οποίων έξι LNG Carriers, 12 containerships και ένα bulk carrier.