Πλοία που κινούνται με ηλεκτρισμό; Μόνο στο λιμάνι της Κυλλήνης

Λιμάνι της Κυλλήνης

Το λιμάνι της Κυλλήνης, θα είναι το πρώτο της Ανατολικής Μεσογείου το οποίο θα έχει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις ώστε να γίνει εμπορική η χρήση του ηλεκτρισμού ως ναυτιλιακού καυσίμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η χρήση του ηλεκτρισμού ως εναλλακτικού καυσίμου για τα πλοία είναι το μεγάλο στοίχημα για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. Πρόκειται για την ταχυτέρα αναπτυσσόμενη τεχνολογία στη ναυτιλία παγκοσμίως με ιδανικό πεδίο εφαρμογής την Ελλάδα και ανοίγει νέες προοπτικές με σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τα ελληνικά λιμάνια, ενισχύοντας τη νησιωτικότητα και τη βιωσιμότητα των θαλάσσιων μεταφορών. Το όλο σχέδιο εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Electrification in the Eastern Mediterranean – (Εlemed).

«Κερδίσαμε το πρώτο στοίχημα, και προχωράμε για άλλα», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Κυλλήνης-Ανδραβίδας κ. Ναμπίλ Μοράντ. Το πρωτοποριακό περιβαλλοντικό έργο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στην Κυλλήνη που διοργανώθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης και τους εταίρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος elemed, παρουσία τού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Δ. Καλαματιανού, του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Γεωργιόπουλου και άλλων θεσμικών, κοινωνικών και τοπικών φορέων.

Η επιλογή του λιμένα της Κυλλήνης για την εγκατάσταση της πρώτης πιλοτικής υποδομής cold ironing στην Ανατολική Μεσόγειο, απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη χθεσινή εκδήλωση, αναδεικνύοντας την καταλληλότητα του λιμένα τόσο από τεχνικής πλευράς, αλλά κυρίως χάριν στο όραμα και τη βούληση της Δημοτικής Αρχής.

Έμφαση δόθηκε στα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη και τις προοπτικές εκσυγχρονισμού του λιμένα της Κυλλήνης με την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. «Πρέπει να σταθούμε όλοι αρωγοί στην σημαντική αυτή πρωτοβουλία» τόνισε από το βήμα ο Γενικός Γραμματέας Δ. Καλαματιανός.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε εκτενής παρουσίαση της Δράσης elemed από τον Παναγιώτη Μήτρου, Διευθυντή Ναυτιλιακής Τεχνολογίας & Καινοτομίας Νοτίου Ευρώπης στο Lloyd’s Register, που είναι και ο Συντονιστής της Δράσης.

Παράλληλα, ο Καθηγητής Δημήτρης Λυρίδης της Σχολής Ναυπηγών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αναφέρθηκε στα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δεύτερη φάση της υλοποίησης του έργου στην Κυλλήνη καθώς και σε μηχανισμούς από τους οποίους μπορούν να επωφεληθούν μικρότερα λιμάνια για να προσελκύσουν επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον λιμένα της Κυλλήνης, στο σημείο που θα εγκατασταθεί η πιλοτική υποδομή cold ironing.

Η Δράση elemed

Η Δράση elemed (Electrification in the Eastern Mediterranean) προωθεί τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας ως ναυτιλιακό καύσιμο, αποσκοπώντας να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιεί μελέτες για την εγκατάσταση υποδομών ηλεκτροδότησης ελλιμενισμένων πλοίων σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Σλοβενία) και σε τέσσερα λιμάνια κατά μήκος του Νότιο-Ανατολικού θαλάσσιου διαδρόμου (Κόπερ, Κυλλήνη, Πειραιάς, Λεμεσός), περιορίζοντας δραστικά τον θόρυβο και τους αέριους ρύπους, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές πλησίον των λιμένων. Στα πλαίσια του elemed, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη υποδομή ηλεκτροδότησης πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Λιμάνι της Κυλλήνης.

newmoney.gr

Μηνάς Τσαμόπουλος