Πέθανε ο Ανδρέας Βγενόπουλος

ÁÈÇÍÁ-Ï ðñüåäñïò ôïõ Ïìßëïõ Marfin Investment Group (MIG) ÁíäñÝáò Âãåíüðïõëïò ðáñá÷ùñåß óõíÝíôåõîç ôýðïõ ìå èÝìá: «ÐñïóöõãÞ ôçò Marfin Investment Group óå äéåèíÝò Äéáéôçôéêü ÄéêáóôÞñéï êáôÜ ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò åðÝíäõóÞò ôçò óôç ËáúêÞ ÔñÜðåæá», óÞìåñá ÔåôÜñôç 23 Éáíïõáñßïõ 2013. (EUROKINISSI)

Έφυγε από τη ζωή στις 3:30 το πρωί ο επιχειρηματίας Ανδρέας Βγενόπουλοςαπό καρδιακή ανακοπή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ «σήμερα Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 στις 03.30 το πρωί απεβίωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Βγενόπουλος από καρδιακή ανακοπή».

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Ανδρέα Βγενόπουλου εξέδωσε και η Marfin Investment Group.

«Με βαθιά  οδύνη το Διοικητικό Συμβούλιο της Marfin Investment Group (MIG) ενημερώθηκε για τον θάνατο του ιδρυτή του Ομίλου Ανδρέα Βγενόπουλου, από καρδιακή ανακοπή», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό κλειστό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας του, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της MIG.

Ποιος ήταν ο Ανδρέας Βγενόπουλος

Ο Ανδρέας Βγενόπουλος ήταν απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας «Βγενόπουλος και συνεργάτες», ενώ στη σταδιοδρομία του διετέλεσε μεταξύ άλλων Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Thenamaris Shipping.

Ήταν εκτελεστικός πρόεδρος στον όμιλο Marfin Investment Group,ελέγχει το 89% της Vivartia (πρώην Δέλτα), Chipita, Μπαρμπα-ΣτάθηςGoody’s, το ιδιωτικό νοσοκομείο Υγεία και τα μαιευτήρια Μητέρα και Λητώ, την Attica Holdings που κατέχει τα SuperFast Ferries και τα Blue Star Ferries, το Hilton Cyprus, τη Singular Logic, κ.ά.

Τη θέση του εκτελεστικού προέδρου την είχε αναλάβει τον Ιούνιο του 2008, αφήνοντας τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου που κατείχε έως τότε.

Επιπλέον, ήταν διακεκριμένος αθλητής ξιφασκίας, πρωταθλητής Ελλάδος με διακρίσεις σε διεθνείς αγώνες και μέλος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς αγώνες του Μονάχου το 1972

 

Πηγή:newpost.gr