«Όχι» στη μονιμοποίηση των συμβασιούχων από Άρειο Πάγο

Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, 2011 θα κατατεθεί η εισήγηση του αρεοπαγίτη Ανδρέα Δουλγεράκη στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αναφορικά με την νόμιμη ή όχι μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Εκτιμάται μάλιστα ότι ακολουθώντας προηγούμενες αποφάσεις της Ολομέλειας, ο κ. Δουλγεράκης θα εισηγηθεί τη μη μονιμοποίηση συμβασιούχων καθαριστριών του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) που εργάστηκαν στον εν λόγω Οργανισμό από το 1991 έως του 1998.

 

Ειδικότερα, ο εισηγητής αναμένεται να υποστηρίξει ότι μετά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος και ενόψει της διατύπωσης του άρθρου 103 του Συντάγματος, απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, όπως και η μετατροπή των απασχολουμένων με σύμβαση έργου.

 

Παράλληλα, ο κ. Δουλγεράκης θα επισημάνει ότι οι συμβασιούχοι δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 1999/170/ΕΚ, καθώς δεν θεσπίζει διατάξεις άμεσης εφαρμογής καθώς και ότι εν όψει των συνταγματικών επιταγών και “της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 1999/170/ΕΚ, η οποία δεν επιβάλλει το χαρακτηρισμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, έστω και αν αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ως συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου, η διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 2112/1920 ούτε κατά επιταγή της οδηγίας αυτής έχει εφαρμογή κατά το χρονικό διάστημα από 10.7.2002 μέχρι την έναρξη ισχύος του ΠΔ 164/2004, αλλά βεβαίως μετά την έναρξη της ισχύος του ΠΔ αυτού”.