//

Ο Covid 19 θα μπορούσε να επηρεάσει τις αλυσίδες εφοδιασμού έως τα Χριστούγεννα

44 αναλυτές αναφέρουν ότι, παρόλο που το Ever Given βρίσκεται σε κίνηση και τα λιμάνια στην Κίνα παραλαμβάνουν τις καθυστερημένες παραλαβές, η αλυσίδα εφοδιασμού ενδέχεται να επηρεαστεί από την αναστάτωση που σχετίζεται με το Covid19 για το υπόλοιπο του έτους.

Οι υψηλοί χρόνοι παραμονής στα λιμάνια της Νότιας Κίνας συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι το λιμάνι του Yantian επιστρέφει πλέον σε πλήρη λειτουργία και χειρίζεται περίπου 40.000 TEU την ημέρα σε 20 κουκέτες.

«Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι διαταραχές που σχετίζονται με τις προσπάθειες καραντίνας της Κίνας Covid-19 θα μπορούσαν να επεκταθούν μέχρι το έτος, επηρεάζοντας εποχιακές αποστολές μέχρι τα Χριστούγεννα», δήλωσε ο αναλυτής.

Ο κυλιόμενος επταήμερος μέσος χρόνος παραμονής στο Yantian ήταν 12,9 ημέρες για εξερχόμενα φορτία από το λιμάνι φόρτωσης και 4,2 ημέρες για εισερχόμενα φορτία στο λιμάνι εκφόρτωσης.

Το έργο 44 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι υψηλοί χρόνοι παραμονής σημαίνουν ότι υπάρχει ακόμη καθυστερημένη εκκαθάριση και σημείωσε ότι τα εργοστάσια έχουν επίσης σταματήσει την παραγωγή λόγω έλλειψης χώρου στο λιμένα.