Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ε.Σ.Τ.

σκάφη αναψυχής

Print

Κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2017, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, από 1/2/2017 έως 31/1/2020, η σύνθεση του οποίου, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, έχει  ως εξής:

1) Στελλιάτος Αντώνιος                              Πρόεδρος

2) Κυριακούλης Σταύρος                            Α΄Αντιπρόεδρος

3) Στεφανάκης Εμμανουήλ                         Β΄ Αντιπρόεδρος

4) Βενετόπουλος Διογένης                         Γεν.Γραμματέας

5) Μαυρόγιαννης Βασίλειος-Ηλίας           Αναπλ.Γραμματέας

6) Παπαδόπουλος Απόστολος                    Ταμίας

7) Βερνίκος Γεώργιος                                  Μέλος

8) Κανάρης Θρασύβουλος                          Μέλος

9) Λεμός Παναγιώτης-Νικόλαος               Μέλος