Η ναυτιλία στήριξε το ισοζύγιο συναλλαγών τον Ιανουάριο

Έλλειμμα 271 εκατ. ευρώ παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2017 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών με τις εισπράξεις από τη ναυτιλία να στηρίζουν περισσότερο σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και τα έσοδα από τον τουρισμό να παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Ιανουάριο ήταν κατά 500 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του Ιανουαρίου του 2016, όταν και είχε διαμορφωθεί σε 771,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η βελτίωση αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών επιδεινώθηκε, καθώς η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών αντιστάθμισε την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών παρουσίασε αύξηση σε σχέση με εκείνο του Ιανουαρίου του 2016, λόγω της αύξησης, πρωτίστως, του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία και δευτερευόντως, των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Επισημαίνεται ότι οι αυξήσεις τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών, τον Ιανουάριο του 2017, είναι αποτέλεσμα κυρίως των εξελίξεων στο ισοζύγιο των καυσίμων. Η μεγάλη άνοδος της αξίας των εξαγωγών και εισαγωγών καυσίμων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σταθερές τιμές και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 12,1%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά 95 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016, ως επί το πλείστον λόγω της ανόδου των καθαρών εισπράξεων από τη ναυτιλία, οι οποίες άγγιξαν τα 654 εκατ. ευρώ, από 479 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες περιορίστηκαν οριακά στα 164, από 168 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 6,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 2,4%.

Τον Ιανουάριο του 2017, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα 650 εκατ. ευρώ, κατά 509 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2016. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται εξ ολοκλήρου στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων στην κατηγορία των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν φόρους και επιδοτήσεις επί των προϊόντων και της παραγωγής. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα 208 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 10 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2016, λόγω κυρίως της βελτίωσης του ισοζυγίου που αφορά τον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

cnn.gr