Νέο ρεκόρ παραγωγής για τη Motor Oil Hellas

motor oil

Μέρισμα 0,9 ευρώ ανά μετοχή αναμένεται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου Motor Oil Hellas, όπως έγινε γνωστό στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Το μέρισμα αυτό αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση της τάξης του 6% βάσει της σημερινής τιμής κλεισίματος.

Το 2017 συνοδεύτηκε από νέο ρεκόρ στην παραγωγή που έφτασε στις 13,042 εκατ. μετρικούς τόνους (από 12,852 εκατ. που ήταν το προηγούμενο ρεκόρ πέρυσι) με το μεγαλύτερο ποσοστό (9,101 εκατ. μετρικούς τόνους) να κατευθύνεται σε εξαγωγές.

Ως προς τα οικονομικά μεγέθη για το σύνολο του έτους ο όμιλος ανακοίνωσε κύκλο εργασιών στα 6.356,9 εκατ. ευρώ, κέρδη EBITDA 603,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 297,8 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA ωστόσο ήταν 542,5 εκατ. ευρώ ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους είναι 254,5 εκατ. ευρώ.

Ως προς τη μητρική, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 4.511,9 εκατ. ευρώ  τα δημοσιευμένα EBITDA στα 522,9 εκατ.  και τα καθαρά κέρδη στα 274,6 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA ωστόσο είναι 461,9 εκατ. ευρώ ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 231,3 εκατ. ευρώ.

Ως προς το τέταρτο τρίμηνο του έτους ο όμιλος είχε πωλήσεις 1.882,4 δις ευρώ κέρδη EBITDA 195,1  εκατ. ευρώ (158,1 εκατ. ευρώ προσαρμοσμένα) και καθαρά κέρδη 103,6 εκατ. ευρώ (77,3 εκατ. ευρώ προσαρμοσμένα)

πηγή: capital.gr