Μινωικές Γραμμές: Αγορά 3.000 μετοχών από Grimaldi Euromed

Σε αγορά συνολικά 3.000 μετοχών κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών προέβη στις 16 και 17 Φεβρουαρίου η Grimaldi Euromed, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005).

Συγκεκριμένα, προέβη στις 16/02/2015 σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής άξιας € 995,00 και στις 17/02/2015 σε αγορά 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής άξιας € 4.995,00.