Με νέο περιπολικό σκάφος ενισχύεται το Λιμενικό Σώμα

Ολοκληρώθηκε και υπεγράφη η σύμβαση για την αγορά ενός (01) Περιπολικού Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης (O.P.V.)», ολικού μήκους 58 μέτρων και τύπου DAMEN STAN PATROL 5509. Η σύμβαση υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «B.V. Scheepswerf Damen Gorinchem» και με εμπορική ονομασία «Damen Shipyards Gorinchem». Το συνολικό κόστος της αγοράς ανέρχεται στα είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (#28.800.000,00€#) και χρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο ποσοστό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων.

Αναλυτικότερα, προκηρύχθηκε την 03/04/2013 δημόσιος, τακτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής για την προμήθεια ενός (01) Περιπολικού Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης προϋπολογισμού σαράντα εκατομμυρίων (#40.000.000,00€#) ευρώ, ο οποίος διενεργήθηκε την 21-06-2013, με την συμμετοχή τριών (03) εταιρειών. Κατόπιν της ολοκλήρωσης αξιολόγησης των προσφορών των τριών συμμετεχουσών εταιρειών από τις αρμόδιες επιτροπές, την 23-04-2014 ο εν διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «BV Scheepswerf Damen Gorinchem», έναντι του συνολικού συμβατικού τιμήματος των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων #28.800.000,00€#.
Το έργο έχει ενταχθεί ως πολυετής δράση στα Ετήσια Προγράμματα του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων 2012 και 2013 και συγκεκριμένα για το ΤΕΣ 2012 έχει δεσμευτεί το ποσό #6.000.000,00€# με χρηματοδότηση κατά ποσοστό 95% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ από το αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα του 2013 έχει δεσμευτεί το υπόλοιπο ποσό της συμβατικής αξίας με χρηματοδότηση κατά ποσοστό τουλάχιστον 75% από κοινοτικούς πόρους.
Το πλοίο διακρίνεται για την αυξημένη ικανότητα διατήρησης πλεύσης υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η γάστρα του κατασκευάζεται από χάλυβα, ενώ οι ναυπηγικές γραμμές αυτής έχουν βελτιστοποιηθεί για υψηλή απόδοση με την ειδικά σχεδιασμένη πλώρη τύπου Axe Bow (Πέλεκυ). Υλικό της υπερκατασκευής του πλοίου θα είναι το αλουμίνιο, το ολικό του μήκος θα είναι 58 μέτρα και θα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό επιτήρησης και συστήματα τηλεπικοινωνιών και ναυτιλίας. Επιπλέον θα διαθέτει στη πρύμνη κεκλιμένο καθέλκυσης ταχυπλόου σκάφους, καθώς και άνω γέφυρα (flying bridge). Ο πρότυπος σχεδιασμός του το καθιστά επιχειρησιακά κατάλληλο για περιπολίες επιτήρησης, επιχειρήσεις παράκτιας και ανοιχτής θαλάσσης και εν γένει αποστολές στο πλαίσιο που επιτάσσει το γενικότερο έργο του Λιμενικού Σώματος στο σύγχρονο περιβάλλον.
Η εν λόγω αγορά, τέλος, συνδράμει στο έργο του Λιμενικού Σώματος για τη φύλαξη των συνόρων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η χρηματοδότηση της πολυετούς αυτής δράσης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και μείζονος σημασίας έργα των φορέων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και κατέστη εφικτή μετά από την έγκαιρη και ορθή αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, δήλωσε σχετικά:
«Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας λόγω της συμβολής του στην ενδυνάμωση του στόλου του Λιμενικού Σώματος και την εν γένει διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων. O σύγχρονος και πολυδιάστατος ρόλος που καλείται το Λιμενικό Σώμα να διαδραματίσει για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης από τη θάλασσα, καθώς και για την αποτελεσματική φύλαξη των θαλασσίων συνόρων από πάσης φύσεως απειλές, επιτάσσουν την αναβάθμισή του σε τεχνικά μέσα και αυτό πράττουμε.».