Λιμενικό Σώμα: Έρχονται 300 νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Λιμενικό Σώμα

Το Λιμενικό Σώμα επανέρχεται με νέο διαγωνισμό, προκειμένου να συμπληρώσει τα οργανικά κενά του. Οι 300 θέσεις αφορούν την πρόσληψη κυρίως ιδιωτών, μηχανικών και προσωπικού Ειδικών Δυνάμεων.

Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν άνδρες και γυναίκες που δεν έχουν υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου και έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο.

Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζουν μία ξένη γλώσσα, η οποία θα πιστοποιηθεί με την κατάθεση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.