/

Τελικά οι κινέζοι της Cosco ΄έβαλαν και πάλι τον Μώραλη στο ΔΣ του ΟΛΠ

olp-krouazieroploio-mein-schiff-5-peiraiasΕπανεξελέγη στο ΔΣ του ΟΛΠ ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, όπως προκύπτει απο ανακοίνωση του ΟΛΠ.  Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16.11.2021 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν μέτοχοι που κατέχουν 20.706.958 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 82,83% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα παρουσιάζονται κατωτέρω:
ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή δύο (2) νέων μελών του Δ.Σ. και β) Ορισμός ενός εξ αυτών ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία, και η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την επί του θέματος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων:
α) Ενέκρινε, με 17.401.170 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 84,04% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την εκλογή του κ. Μώραλη Ιωάννη και της κας YU Tao ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.206.230 ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.099.558 ψήφους.
β) Ενέκρινε, με 17.826.277 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 86,09 % των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τον ορισμό του κ. Ιωάννη Μώραλη, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς πληρούνται στο πρόσωπο του όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.
Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.096.241 ψήφους.
Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.784.440 ψήφους.
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 18 και 25). Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την επί του θέματος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενέκρινε, με 19.610.717 ήφους, ήτοι με πλειοψηφία 94,71% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18, όπως επίσης και την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως κάτωθι:
Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.096.241 ψήφους.
Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.