/

ΟΛΠ: Οι συστηματικές επενδύσεις όφελος για τους όμορους δήμους!

Olp231Οι συστηματικές επενδύσεις και η υλοποίηση πολύ σημαντικών και μεγάλων έργων από την ΟΛΠ Α.Ε. στον Λιμένα Πειραιά, τα τελευταία έτη έχουν πλέον ορατά και μετρήσιμα αξιοσημείωτα αποτελέσματα με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Λιμανιού να είναι γεγονός.

Σε σχετική ανακοίνωση τύπου τις προηγούμενες ημέρες η Εταιρεία παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα για το οικονομικό έτος του 2021, τα οποία είναι πράγματι εντυπωσιακά  με τα μεγέθη αυτά να αποτελούν την υψηλότερη κερδοφορία στην ιστορία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική νέα άνοδος του κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε €154,2 εκατ. έναντι €132,9 εκατ. της χρήσης 2020 και αύξηση ποσού €21,3 εκατ. ή ποσοστό 16%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €49,2 εκατ. έναντι €36,9 εκατ. της χρήσης 2020 και αύξηση ποσού €12,3 εκατ. ή ποσοστό 33,3%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €36,8 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 39,4% σε σχέση με τα €26,4 εκατ. της χρήσης του 2020. Τέλος, το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανήλθε σε €0,63 αυξημένο κατά 57,5% σε σχέση με το 2020 (€0,40).

Επίσης, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο Προβλήτας I στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων παρουσίασε αύξηση 13,9% στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, το Car Terminal σημείωσε αύξηση 40,6% στη διακίνηση οχημάτων, ο τομέας της κρουαζιέρας πέτυχε σημαντική ανάκαμψη με συνολικό αριθμό 379 κρουαζιερόπλοια και ο αριθμός των δεξαμενιζόμενων πλοίων στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής  παρουσίασε αύξηση 16,5%.

Το σημαντικότερο στοιχείο όμως από όλα, το οποίο πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως, είναι πως όσο η Εταιρεία και το Λιμάνι Πειραιά πηγαίνουν καλά και έχουν αυξημένα οικονομικά μεγέθη τόσο κερδίζει η ελληνική οικονομία και ειδικότερα η τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός την περασμένη μόνο χρονιά κατέβαλλε στο ελληνικό κράτος το ποσό των € 26,5 εκατ. από εισφορές, φόρους και μερίσματα. Παράλληλα, επισημαίνεται πως όσο αυξάνεται ο τζίρος της ΟΛΠ Α.Ε. τόσο αυξάνεται και το ποσό, το οποίο λαμβάνουν οι όμοροι του Λιμένος Δήμοι, καθώς με τη σύμβαση παραχώρησης μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών αυξήθηκε το ποσοστό ανταλλάγματος του τζίρου που πληρώνει ο Οργανισμός στο Ελληνικό Δημόσιο από το 2% στο 3,5% με ειδική πρόβλεψη το ποσό αυτό να δίνεται στους όμορους του Λιμένος Δήμους. Για το 2021 το ποσό αυτό ξεπερνάει τα 5.500.000 εκατ.