Ο Θ. Δρίτσας επιχειρεί να “επανα-κρατικοποιήσει” τον ΟΛΠ

Διατάξεις που ισοδυναμούν με επανακρατικοποίηση του ΟΛΠ,  περιλαμβάνει το νομοσχέδιο σύστασης σύστασης Δημόσιας Αρχής Λιμένα Πειραιά, που προωθεί ο υπουργός ναυτιλίας Θ. Δρίτσας και αποκαλύπτει σήμερα η Καθημερινή.

Κύκλοι της λιμενικής βιομηχανίας που επικαλείται η εφημερίδα μιλούν για οιονεί προσπάθεια επανα-κρατικοποίησης της ΟΛΠ ΑΕ ενώ άλλοι μιλούν για “μνημείο γραφειοκρατικού δαιδάλου” που θα εγκαθιδρυθεί εξηγώντας πως παρόμοιες αρμοδιότητες έχουν και άλλοι δημόσιοι φορείς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα μεταξύ των διατάξεων του προσχεδίου δύο προκαλούν τη μεγαλύτερη εντύπωση:

Πρώτον , η πρόβλεψη στο άρθρο 16 εδάφιο δ του δεύτερου μέρους που προσδιορίζει ως αρμοδιότητα της Δημόσιας Αρχής Λιμένα Πειραιά (ΔΑΛΠ) “τη διαμόρφωση και εισήγηση προς τον υπουργό Ν&ΝΠ προτάσεων προς έγκριση για την επιχειρηματική, επιχειρησιακή ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του Λιμένος Πειραιώς”.

Δεύτερον ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι προβλέψεις για την χρηματοδότηση της ΔΑΛΠ. Ειδικότερα οι συντάκτες του συγκεκριμένου προσχεδίου, στο άρθρο 23 προσδιορίζουν ως πόρους της ΔΑΛΠ “ποσοστό ένα τοις εκτατό (%) επί των ακαθαρίστων εσόδων όλων των επιχειρήσεων (με ατομική ή εταιρική μορφή πάσης φύσεως) που παρέχουν υπηρεσίες εντός της ζώνης του Λιμένος Πειραιώς”. Δηλαδή ο ΟΛΠ θα κληθεί έκτος από το 3,5% επί του κύκλου εργασιών του που θα καταβάλει ετησίως σύμφωνα με τη νέα σύμβαση παραχώρησης στους όμορους δήμους, να καταβάλει επιπλέον 1% στην ΔΑΛΠ.

Την εισφορά αυτή, όπως προκύπτει τουλάχιστον από την διατύπωση στο προσχέδιο, θα πρέπει να πληρώνουν και όλοι όσοι χρησιμοποιούν το λιμάνι. Το προφανές ερώτημα είναι κατά πόσον αυτό αφορά και την ακτοπλοΐα, την κρουαζιέρα, τις ναυτιλιακές τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και καινούργιων οχημάτων και τι σημαίνει αυτό για την διεθνή ανταγωνιστικότητα του λιμανιού

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η υποχρέωση της ΟΛΠ ΑΕ προς τη νέα αρχή δεν εξαντλείται στο 1% αλλά στο άρθρο 23 του προσχεδίου αναφέρεται πως πόροι της νέας αυτής δημόσιας αρχής είναι και εφάπαξ ποσοστό 10% επί των ταμειακών διαθεσίμων της ΟΛΠ ΑΕ όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό της εισηγμένης της 31/12/2014. Με βάση την ετήσια έκθεση της χρήσης του 2014 τα ταμειακά διαθέσιμα της ΟΛΠ τότε ήταν 54,466 εκατομμύρια ευρώ. Η ΔΑΛΠ λοιπόν θα πρέπει να εισπράξει, εάν προχωρήσουν οι συγκεκριμένες νομοθετικές εισηγήσεις και εφόσον δεν προσβληθούν στα δικαστήρια, 5,44 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο της ΟΛΠ και μάλιστα εντός 10 ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Με δεδομένο πως η ΟΛΠ έχει ιδιώτες μετόχους σε ποσοστό 25% ενώ ολοκληρώθηκε πρόσφατα διαγωνιστική διαδικασία στην οποία οι εν λόγω επιβαρύνσεις δεν είχαν γίνει γνώστες, αναμένεται να εκδηλωθούν αντιδράσεις.

Σε κάθε περίπτωση, σημαντικό ζήτημα διαβλέπει η αγορά και με τη λειτουργία της ΔΑΛΠ αυτής κάθε αυτής. Με την δημιουργία της ΔΑΛΠ θα ανέλθουν στις πέντε οι δομές λήψεως αποφάσεων για τον λιμένα Πειραιά (παραχωρησιούχος, ΔΑΛΠ, Υπουργείο Ναυτιλίας, Λιμενικό Σώμα και Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων).

Επίσης στο νομοσχέδιο για τη νέα αρχή, η οποία θα έχει τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο και θα απασχολεί επιπλέον διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό, αφήνεται επιμελώς η δυνατότητα στα νυν μέλη της διοίκησης του ΟΛΠ, που διορίστηκαν από τον νυν υπουργό , να μπορούν να μετακινηθούν σε αυτήν.

Τέλος το δημοσίευμα αναφέρει ότι εφόσον προχωρήσει ως έχει στο συγκεκριμένο προσχέδιο το σχετικό νομοσχέδιο, θα βρεθεί επίσης σε πλήρη επικάλυψη αρμοδιοτήτων με τον ιδιώτη παραχωρησιούχο αφού εκτός από το να διαμορφώνει προτάσεις προς έγκριση από τον υπουργό για “την επιχειρηματική, επιχειρησιακή ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του λιμένα Πειραιά” θα “μελετά σχέδια αναβάθμισης και έργων” και θα διατυπώνει ερωτήματα για λειτουργία και ανάπτυξη λιμένα κ.α.

capital.gr{jcomments on}