Ο ΟΛΠ Α.Ε συμμετέχει στο Custom Med project

Ο ΟΛΠ ΑΕ και οι διακρατικοί εταίροι του Ευρωπαϊκού έργου CustomMed συμμετείχαν στην Τεχνική Ημερίδα του έργου, που οργανώθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2014 στην Αίθουσα συνεδριάσεων του ΟΛΠ.

Ο ΟΛΠ συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου CUSTOM MED σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γένοβας, τη διοίκηση των Τελωνείων του Λιβάνου, τον Οργανισμό Ανάπτυξης της Άκαμπα της Ιορδανίας, το Ινστιτούτο Λιμενικών Μελετών και Συνεργιών της Βαλένθια της Ισπανίας, και τον Οργανισμό Λιμένος του Αλικάντε της Ισπανίας . Το έργο CUSTOM MED στοχεύει στη βελτίωση της διακίνησης των εμπορευμάτων σε επιλεγμένα από το έργο λιμάνια της Μεσογείου μέσω της ανάπτυξης κοινών διασυνοριακών διαδικασιών και την αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Αυτό θα συμβάλει μακροπρόθεσμα στη μείωση της γραφειοκρατίας των συναλλαγών και των διαδικασιών εισαγωγών και εκκαθάρισης των εμπορευμάτων ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα των λιμένων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου CUSTOM MED είναι:

* Απλοποίηση και εναρμόνιση των διασυνοριακών διαδικασιών διακίνησης των εμπορευμάτων μεταξύ των λιμένων του έργου.

* Αύξηση της ενσωμάτωσης και χρήσης των ΤΠΕ σε λιμενικές διαδικασίες.

* Βελτίωση των ικανοτήτων του εμπλεκομένου προσωπικού των λιμενικών αρχών.

* Μείωση του χρόνου αναμονής των εμπορευμάτων χάρη στην ταχύτερη, ευκολότερη και καλύτερη οργάνωση των διαδικασιών.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης, “ο ΟΛΠ A.E. συνεχίζει να συμμετέχει στην υλοποίηση ερευνητικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων υποστηρίζοντας ενεργά συνεργασίες με λιμενικούς φορείς, Οργανισμούς και εταιρίες Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών χωρών στοχεύοντας στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, με τελικό στόχο ένα λιμάνι φιλικό προς τους χρήστες και τους πολίτες”.