/

Νέος πρόεδρος στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος

apostolispapapostolouΟ κ. Αποστόλης Παπαποστόλου, πρώην μέλος του ΔΣ του ΟΛΠ διορίσθηκε πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. Η σχετική απόφαση του Υπουργού ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη αναφέρει ότι «αποφασίζουμε:  α) Το διορισμό του Παπαποστόλου Αποστόλου του Γεωργίου, με ΑΔΣ Φ 336829, Πολιτικό Επιστήμονα, στη θέση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) Παναγιώτη Ιάσωνα Αγγελόπουλου του Πολυδωρου-Άλκη, έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Σσυμβουλίου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).

β) Το διορισμό του Διονυσίου Πολέμη του Ευάγγελου, με ΑΔΣ ΑΒ 524434, Οικονομολόγο, στη θέση τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) Κωνσταντίνου Χλωμούδη του Ιωάννη, έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου».