Λιμάνι
ΛΙΜΑΝΙΑ

Μελέτη αναβάθμισης του λιμανιού στην Πλάκα Λήμνου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έδωσε την έγκριση του στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Λήμνου για την υλοποίηση της δράσης που αφορά στη μελέτη αναβάθμισης των υποδομών στο λιμάνι της Πλάκας Λήμνου.

Με συνολικό προϋπολογισμό 110.000 ευρώ, το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή επέκτασης προβλήτας. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία προϋποθέσεων προσέγγισης μικρών επιβατικών πλοίων, η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών υποδομών, η λειτουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών καθώς και η δημιουργία προϋποθέσεων για τη σύνδεση με την Ίμβρο.

Την ίδια στιγμή, αποφασίστηκε η σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αντικείμενο της οποίας είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης. Η εν λόγω επιτροπή θα αποτελείται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης και θα συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες ή έκτακτα, κατόπιν έγγραφης απαιτήσεως.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η μελέτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 44 μηνών.

dealnews.gr