Λιμάνια.. Μηχανές ανάπτυξης. Τον Ιούνιο στον ΟΛΠ

Στον Πειραιά, θα διεξαχθεί η Ετήσια Άτυπη Σύνοδος των επικεφαλής των μεγάλων ευρωπαϊκών λιμανιών, την οποία ετησίως διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG MOVE).

Η Σύνοδος θα συνέλθει στις 16 και 17 Ιουνίου 2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ Α.Ε. με θέμα “Λιμάνια: Μηχανές Ανάπτυξης” και υποθέματα τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, την εφαρμογή των διαδικασιών των Διευρωπαϊκών Δικτύων, τον κοινωνικό διάλογο, τα θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις εξελίξεις στις πολιτικές της Ε.Ε. στα θέματα της λιμενικής βιομηχανίας. Όπως τόνισε και ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης: “η Σύνοδος κορυφαίων στελεχών της Ε.Ε. και των επικεφαλής managers όλων των μεγάλων λιμανιών στον Πειραιά αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός του χώρου της λιμενικής βιομηχανίας. Ο ΟΛΠ Α.Ε., ο οποίος στα πλαίσια της “λιμενικής διπλωματίας” έχει ήδη διοργανώσει Συνόδους και Συνελεύσεις (ESPO, MedCruise, Ecoports κ.ά.) του χώρου της λιμενικής αγοράς, ανέλαβε τη διοργάνωση αυτή ως ελάχιστη συμβολή στις εργασίες της Ελληνικής Προεδρίας”.