λιμάνι της Θεσσαλονίκης ΟΛΘ
ΛΙΜΑΝΙΑ

ΟΛΘ: Με 232 εκατ.€ περνάει στη γαλλογερμανική κοινοπραξία με τον Ιβάν Σαββίδη

Συμφωνία συνολικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η γαλλογερμανική κοινοπραξία με τον Ιβάν Σαββίδη έκανε την ανατροπή.

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ επιβεβαιώνει ότι την μεγαλύτερη προσφορά όλων για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης , είχε κάνει η κοινοπραξία του γερμανικού fund DIEP με τον γαλλικό όμιλο CMA CGM και την Belterra του ομογενή επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.

Το κοινοπρακτικό σχήμα έφτασε, όπως ανακοινώνει το ΤΑΙΠΕΔ, να προσφέρει σχεδόν 232 εκατομμύρια για το 67% της ΟΛΘ Α.Ε., ενώ έχει αναλάβει την υποχρέωση να επενδύσει ποσό τουλάχιστον 180 εκατομμυρίων σε διάστημα 7ετίας.  Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΤΑΙΠΕΔ η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,1 δις. Ευρώ.

«Εξέλιξη – ορόσημο για το ΤΑΙΠΕΔ, το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και την Βόρεια Ελλάδα αποτελεί η σημαντικά βελτιωμένη προσφορά από την ένωση των εταιρειών «Deutsche Invest Equity Partners GmbH», «Belterra Investments Ltd.» και «Terminal Link SAS», για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού.

«Η βελτιωτική δεσμευτική προσφορά προβλέπει την καταβολή τιμήματος ύψους ευρώ Διακοσίων Τριάντα Ενός Εκατομμυρίων Εννιακοσίων Είκοσι Έξι Χιλιάδων (231.926.000 ευρώ), για την απόκτηση του 67% της εταιρείας ΟΛΘ Α.Ε. Κατά την αξιολόγηση της βελτιωτικής οικονομικής προσφοράς, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις, τις οποίες εκπόνησαν δύο διαφορετικοί αποτιμητές για τον ΟΛΘ Α.Ε. και ανακήρυξε την ανωτέρω ένωση ως πλειοδότη.

«Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των 231.926.000 ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ την επόμενη επταετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε.), αναμενόμενου συνολικού ύψους πλέον των 170 εκατ. Ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2051.

«Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας συνολικά.«Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί τις προσεχείς εβδομάδες στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.«Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.

«Η Morgan Stanley και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Αλεξίου – Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι, οι Hamburg Port Consulting (HPC) και Marnet ενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι, για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ».

 

Πηγή : www.voria.gr