Χιλιάδες ευρώ θα γλίτωνε το κράτος αν το Λιμάνι της Κω ήταν ασφαλισμένο

Λιμάνι της Κω

Πριν απο λίγη ώρα το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι υπέγραψε να αποδεσμευθούν άμεσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων περί τα 400.000 ευρώ για να αποκατασταθούν σύντομα οι ζημίες που προκάλεσαν τα 6,6 ρίχτερ της περασμένης Παρασκευής στο λιμάνι της Κώ.

Ωστόσο σύμφωνα και με τα όσα είπε στο Underwriter. gr ο Πρόεδρος της Karavias Underwriting Agency, Γιώργος Καραβίας, οι πολύτιμοι αυτοί εθνικοί πόροι θα μπορούσαν να είχαν εξοικονομηθεί και ο (πολύπαθος) κρατικός προϋπολογισμός να μην επιβαρυνθεί διόλου, αφού με μια απλή ανάλυση αναγκών θα μπορούσε και το λιμάνι της Κω, όπως και όλα τα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας να είχε ασφαλιστεί έναντι φυσικών καταστροφών όπως σεισμός, φωτιά, καταιγίδες κ.λπ.  – οι ζημίες στην Κω ήταν όλες εντός ασφαλιστικής κάλυψης.

Το συμβόλαιο των Lloyd’s που καλύπτει τη Μαρίνα της Κω (το ίδιο ισχύει και για τα λιμάνια), καλύπτει έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων και ανοικοδόμησης, τόσο από καταστροφικούς κινδύνους όπως ο σεισμός και η φωτιά, όσο και από κινδύνους προερχόμενους από άλλους εξωγενείς και αστάθμητους παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες. Καλύπτεται επίσης η αστική ευθύνη από τη χρήση του λιμένα ή της μαρίνας απέναντι σε τρίτους. Η αστική ευθύνη αφορά σωματικές βλάβες σε άτομα ή ομάδες ατόμων και υλικές ζημιές σε περιουσίες τρίτων, όπως αγκυροβολημένα και φυλασσόμενα σκάφη στις εγκαταστάσεις της μαρίνας ή του λιμανιού.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αφού μέσα σε αυτό καλύπτεται ο ειδικός εξοπλισμός μαρίνας/λιμανιού όπως γερανοφόρα μηχανήματα ή εξοπλισμός ανέλκυσης και καθέλκυσης, όσο και τα βοηθητικά σκάφη που χρησιμοποιούνται σε καθημερινές υποστηρικτικές εργασίες . Καλύπτεται επίσης το προσωπικό τους ακόμα και για εργασίες που λαμβάνουν χώρα εκτός των γεωγραφικών ορίων, αρκεί αυτές να έχουν δηλωθεί στους ασφαλιστές.

Στο κεφάλαιο ασφάλισης μπορεί επίσης να ενταχθεί και να καλύπτεται κάθε περιουσιακό στοιχείο, όπως βοηθητικά κτίρια, εξοπλισμός ανεφοδιασμού, κρηπιδώματα και άλλες ειδικές κατασκευές. Από το ίδιο συμβόλαιο καλύπτεται και η θαλάσσια ρύπανση που μπορεί να προκληθεί με υπαιτιότητα της Μαρίνας ή του Λιμένα, καθώς και από εξωγενείς παράγοντες, όπως η κατάρρευση του συστήματος αποχέτευσης ή φύλαξης ρυπογόνων ουσιών συνέπεια σεισμού .

Στην ουσία δεν υπάρχει σχεδόν καμία παράμετρος που να αφήνεται ακάλυπτη  – ασφαλίζεται ακόμη και η απώλεια κερδών λόγω διακοπής εργασιών, συνεπεία επέλευσης κάποιου από τους καλυπτόμενους κινδύνους.

Η αύξηση της τουριστικής κίνησης, η μεταβλητότητα και η ένταση των καιρικών φαινομένων, κάνουν επιβεβλημένη πλέον την ασφάλιση σε όλα τα λιμάνια και τις μαρίνες της χώρας:

“Προτρέπουμε και προτείνουμε στα Λιμενικά Ταμεία και τους Οργανισμούς Διαχείρισης Λιμένων, να προβούν στην άμεση ασφάλιση λιμανιών και μαρίνων ώστε και να μην επιβαρύνεται χωρίς λόγο ο κρατικός προϋπολογισμός, και να συμμορφωθεί η Ελλάδα με τα διεθνή πρότυπα. Στο εξωτερικό δεν νοείται λιμάνι ή μαρίνα που να μην είναι ασφαλισμένη” καταλήγει μιλώντας στο Underwriter. gr ο Γιώργος Καραβίας.

underwriter.gr