Αποκτά ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας ISPS το λιμάνι της Ρόδου

Ρόδος κρουαζιέρα

Εγκρίθηκε και διαβιβάστηκε από την Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η σκοπιμότητα για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας (ISPS) στο λιμάνι της Ρόδου. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι, το πολύ-αναμενόμενο αυτό έργο, που θα αναβαθμίσει το λιμάνι της πρωτεύουσας της Δωδεκανήσου, συνοδεύεται από σχετικό έγγραφο – πρόταση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΝΑΝΠ για ένταξη σε χρηματοδότηση από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Οι παραπάνω ενέργειες από πλευράς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνιστούν την έμπρακτη στήριξη των νησιωτικών περιοχών και την εκπεφρασμένη βούληση για ενίσχυση των έργων υποδομής τους.

Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται να υλοποιήσει, από τη μια, απαιτήσεις που απορρέουν από διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με την ορθολογική χωροταξική οργάνωση των λιμενικών ζωνών, την ασφάλεια λιμένων, λιμενικών εγκαταστάσεων και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από απόβλητα πλοίων και καταλοίπων φορτίου και από την άλλη, να προσφέρει τις υποδομές εκείνες για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του λιμανιού της Ρόδου.

Η Ρόδος και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα διαχειρίζονται ένα λιμάνι με προδιαγραφές σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρτ ασφαλείας, γεγονός που θα τονώσει την εμπορική, επιβατική και τουριστική κίνησή του και, κατά συνέπεια, θα δώσει επιπλέον ευκαιρίες για την συνολική ανάπτυξη του νησιού.