Ιαπωνικό ενδαφέρον για το εμπορικό λιμάνι της Οδησσού

Ιαπωνικό ενδιαφέρον για τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Οδησσού. Το ενδιαφέρον αυτό εξέφρασε ο Koji Takahashi, Διευθυντής διεθνών υποθέσεων ενός σημαντικού ερευνητικού ινστιτούτου του Υπουργείου Μεταφορών της Ιαπωνίας, κατά την επίσκεψη του στο Ουκρανικό λιμάνι.

Σύμφωνα με την Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Svetlana Yarova, ο πρωταρχικός σκοπός της επίσκεψης του Koji Takahashi ήταν η εξοικείωση με τις δυνατότητες του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, οι επαφές με τους υπευθύνους του σταθμού σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του αλλά και η σταδιακή αφομοίωση των αγοραστικών τάσεων της Ουκρανίας.

Τα αποτελέσματα της επίσκεψης θα παρουσιαστούν στην Ιαπωνία στο εγγύς μέλλον σε μια συνάντηση με τις Ιαπωνικές ναυτιλιακές εταιρείες, τους σημαντικότερους εμπορικούς οίκους και τους παραγωγικούς φορείς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να ανοίξει διάπλατα ευκαιρίες για την προσέλκυση πρόσθετων ροών εμπορευμάτων από τους πολλά υποσχόμενους Ιάπωνες.