Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος στη Γενική Συνέλευση της ESPO στην Βαλένθια

elime16062022Στη Γενική Συνέλευση και στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) στη Βαλένθια της Ισπανίας μεταξύ 1 και 3 Ιουνίου 2022, συμμετείχε η Ένωση Λιμένων Ελλάδος.
Στη σημαντική αυτή συνάντηση των κορυφαίων στελεχών της ευρωπαϊκής λιμενικής βιομηχανίας, την Ένωση Λιμένων Ελλάδος εκπροσώπησαν ο Β’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας κ. Απόστολος Καμαρινάκης, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ένωσης κ. Δημήτρης Ιατρίδης και ο Αν. Προϊστάμενος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μάρκετινγκ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς κ. Θανάσης Καρλής.
Τα κύρια θέματα συζήτησης στη συνάντηση ήταν η πράσινη μετάβαση στη διεθνή ναυτιλία και στους ευρωπαϊκούς λιμένες, η ψηφιακή μετάβαση και οι αναγκαίες επενδύσεις, η χρήση και η παροχή εναλλακτικών καυσίμων στους λιμένες και η απαραίτητη αναβάθμιση των υποδομών τους, ο χωρικός ανασχεδιασμός στους λιμένες, ο ρόλος των λιμένων στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η προετοιμασία των λιμένων για τον ακόμη ισχυρότερο ρόλο που θα επιτελέσουν στην ευρωπαϊκή οικονομία του μέλλοντος.
Η ελληνική αποστολή υπογράμμισε τον αυξημένο βαθμό προετοιμασίας και ετοιμότητας των λιμένων της χώρας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής μετάβασης και της παροχής ηλεκτροδότησης στα λιμάνια, τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στον κλάδο, τις μεγάλες επενδύσεις και την συνεισφορά των λιμένων στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία καθώς και τον κρίσιμο ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, καθώς ο ελληνόκτητος στόλος συνιστά άνω του 60% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ελληνικές θέσεις και προτάσεις αποτέλεσαν σημείο συζήτησης και έτυχαν θετικής αποδοχής από τους εκπροσώπους των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και τα στελέχη της ESPO. Κατά τη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλάσσιων Λιμένων υιοθετήθηκε και η Διακήρυξη της Βαλένθια για την Ισχυροποίηση των Ευρωπαϊκών Λιμένων, στην οποία τονίζεται, μεταξύ άλλων, ο στρατηγικός και κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζουν οι λιμένες στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κρίσεων, της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία και των σοβαρών επιπτώσεων τους και στην εφοδιαστική αλυσίδα