Η Αρχή Λιμένα (Port Authority) είναι υποχρεωτική και αναγκαία Ευρωπαϊκή και Διεθνής πρακτική

Στην προοπτική της μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των, Οργανισμών Λιμένα Πειραιά και Θεσσαλονίκης, είναι θεσμικά επιβεβλημένη και λογικά αυτονόητη η μεταβίβαση των δημόσιων εξουσιών που μέχρι σήμερα ασκούσαν ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ σε αντίστοιχους φορείς δημόσιου χαρακτήρα. Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει στη σύσταση Δημόσιας Αρχής Λιμένα  στον Πειραιά, η οποία θα επιφορτιστεί με την άσκηση της δημόσιας εξουσίας και την παροχή της δημόσιας υπηρεσίας στον εν λόγω λιμένα, ενώ αντίστοιχη Αρχή σχεδιάζεται για το λιμένα Θεσσαλονίκης. Η επιλογή αυτή άλλωστε προβλέπεται στη συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης με τους Θεσμούς, όπως υιοθετήθηκε στο Ν. 4336/2015. Ανάλογου χαρακτήρα Αρχές υπάρχουν σε όλα τα λιμάνια της Ευρώπης και όχι μόνο.
 
Τα ζητήματα που συνδέονται με την οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Αρχής Λιμένα Πειραιά και αντίστοιχα της Δημόσιας Αρχής Λιμένα Θεσσαλονίκης αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και εσωτερικής διαβούλευσης των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων στην παρούσα φάση και δεν υφίσταται τελικό σχέδιο ή επίσημο προσχέδιο, ενώ για μια σειρά ζητήματα εξετάζονται ακόμη διάφορες δυνατότητες και εναλλακτικές. Σε αυτή τη βάση, προκαλούν απορία δημοσιεύματα αλλά και δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στις οποίες, γίνεται λόγος για «επανακρατικοποίηση» του ΟΛΠ!
 
Τέλος, σε ότι αφορά στα διαφορετικά επίπεδα λιμενικής διακυβέρνησης που θα προκύψουν στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη μετά και τη σύσταση των Δημόσιων αρχών Λιμένα αυτά όχι μόνο δεν προσθέτουν γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά ακολουθούν την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική η οποία διασφαλίζει τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων.{jcomments on}