Η απόφαση της Κομισιόν δεν επηρεάζει τον φιλικό διακανονισμό μεταξύ ΟΛΠ – COSCO

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ζητήσει από την Ελλάδα την ανάκτηση ασυμβίβαστων προς το κοινοτικό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά, δεν επηρεάζει την πρόσφατη επέκταση της σύμβασης παραχώρησης μέσω φιλικού διακανονισμού για τον δυτικό προβλήτα ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ, ούτε τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, διευκρινίζει ο ΟΛΠ.

Ο Οργανισμός επισημαίνει πως η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ (COSCO) αποτελείται από δύο μέρη: α) Το κείμενο της συμφωνίας μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και COSCO, που αφορά την παραχώρηση του προβλήτα ΙΙ και την κατασκευή του ανατολικού προβλήτα ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, που υπογράφτηκε στις 25-11-2008 και β) τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3755/09, οι οποίες προστέθηκαν στον νόμο από το υπουργείο Οικονομικών.

Η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε., διευκρινίζει ο ΟΛΠ, αφορά αποκλειστικά το άρθρο 2 (οικονομικά και φορολογικά θέματα) και όχι το άρθρο 1, το οποίο και αποτελεί το συμβατικό μέρος της σύμβασης ΟΛΠ-COSCO.

Αυτή η απόφαση δεν αφορά σε κανένα σημείο της την πρόσφατη επέκταση της σύμβασης παραχώρησης μέσω φιλικού διακανονισμού για τον δυτικό προβλήτα ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ, που κυρώθηκε με τον Ν. 4315/14, επισημαίνει ο ΟΛΠ, προσθέτοντας ότι η απόφαση είναι αποκλειστικά θέμα της ΣΕΠ σε σχέση με το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή