Γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ

Συνήλθε σήμερα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., στην οποία παρέστη το 85% των μετόχων και εκπροσώπων μετόχων, (25.000.000 κοινές μετοχές) με κύρια θέματα Ημερησίας Διάταξης την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013), καθώς και της ΄Eκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία εισηγήθηκε το Δ.Σ. του Οργανισμού, καθώς και την ανανέωση της θητείας των μελών του υφιστάμενου Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 7 παρ. 3 του Καταστατικού του ΟΛΠ, το οποίο συγκροτείται πλέον σε Σώμα ως ακολούθως:

Ανωμερίτης Γεώργιος Εκπρ/πος Μετόχων, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, εκτελεστικό μέλος.

Πετρουλής Παναγιώτης Εκπρ/πος Μετόχων, Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου, εκτελεστικό μέλος.

Παπαδόπουλος Γεώργιος Εκπρ/πος Μετόχων, ανεξάρτητο μέλος.

Νάκης Νικόλαος Εκπρ/πος Μετόχων, ανεξάρτητο μέλος.

Παπαηλίας Νικόλαος Εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.

Ζησιμόπουλος Άγγελος Εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.

Τσιρίδης Γεώργιος Εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.

Γεωργίου Βασίλειος Εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.

Αργυροπούλου Ελισσάβετ Εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.

Μουστάκη Ειρήνη Εκπρ/πος Μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.

Γεωργακόπουλος Γεώργιος Εκπρ/πος Υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος.

Γεωργίου Νικόλαος Εκπρ/πος Λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος.

Μιχαλολιάκος Βασίλειος Εκπρ/πος Δήμου, Δήμαρχος Πειραιά, μη εκτελεστικό μέλος.