ΟΛΘ, λιμάνι της Θεσσαλονίκης
ΛΙΜΑΝΙΑ

Έτος αναβάθμισης το 2019 για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Στην επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος στοχεύει ο ΟΛΘ για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέσα στο 2019, με μοχλό το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ που θα υλοποιήσει η κοινοπραξία South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT), ως νέος μεγαλομέτοχος, ώστε να ενισχύσει την αναπτυξιακή του δυναμική και να εδραιωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Μεσογείου.

Τους τελευταίους μήνες η νέα διοίκηση του Οργανισμού πραγματοποιεί διαδοχικές συζητήσεις και επαφές με συμβούλους, φορείς και επιχειρήσεις-πελάτες του λιμένα προκειμένου να αποτυπώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος. Ήδη έχει γνωστοποιηθεί πως από την αρχόμενη Άνοιξη θα βρίσκεται σε λειτουργία ένας νέος χώρος – 26 στρεμμάτων – προσωρινής εναπόθεσης των προς εξαγωγή containers, κάτι που εντάσσεται στο σταδιακό επανασχεδιασμό της συνολικής λειτουργίας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και του νέου προγράμματος επενδύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2018, στο πλαίσιο της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης που δρομολόγησε το Ελληνικό Δημόσιο, το 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας περιήλθε, έναντι 232 εκατ. ευρώ,  στην κατοχή της South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Limited, στην οποία μετέχουν οι “Deutsche Invest Equity Partners GmbH”, “Belterra Investments Ltd.” και “Terminal Link SAS”.

Η κοινοπραξία SEGT που έχει αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο του ΟΛΘ έχει αναλάβει την υποχρέωση για επενδύσεις κατ΄ελάχιστον ύψους 180 εκατ. ευρώ, από τις οποίες 130 εκατ. αφορούν έργα στον 6ο Προβλήτα, 30 εκατ.  ευρώ σε εξοπλισμό του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και του σταθμού ξηρού φορτίου και 20 για στατική ενίσχυση στο παλιό τελωνείο, καθώς και άλλα έργα ανάπτυξης του λιμανιού.

Πρόκειται για τα έργα που  θα επιτρέψουν στο λιμάνι αφενός να μπορεί να υποδέχεται μεγαλύτερα πλοία, αφετέρου να συνδεθεί με τις αγορές προορισμούς μέσω της οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης. Ήδη προτεραιότητα έχει δοθεί στον Προβλήτα 6, μία επένδυση θα επιτρέψει στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης να δεχτεί µεγάλα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων, µεγέθους “New Panamax”, ώστε να αυξήσει τους όγκους διακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων και να ανταγωνιστεί ισότιμα άλλα περιφερειακά λιµάνια. Στόχος είναι η επένδυση να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η σύμβαση εξαγοράς της ΟΛΘ ΑΕ.

Τα πρώτα δείγματα

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ τον Μάρτιο του 2018, ορίστηκε η νέα διοικητική ομάδα με πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, της ικανοποίησης των πελατών, την αύξηση της παραγωγικότητας.

Τα αρχικά βήματα του σχεδίου δράσης εφαρμόστηκαν και ήδη καταγράφονται τα πρώτα οφέλη καθώς αρκετές εταιρείες έχουν επανακάμψει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, ο χρόνος αναμονής των πλοίων εκτός του λιμένα (σημαντικό πρόβλημα για τις ναυτιλιακές εταιρείες από πλευράς κόστους) έχει μειωθεί σημαντικά. Στόχος της κοινοπραξίας είναι η αναμονή αυτή να περιοριστεί στις 8 ώρες, χρόνος που αποτελεί το µέσο όρο διεκπεραίωσης αντίστοιχων εργασιών διεθνώς.

Τούτων δοθέντων, οι επιδόσεις του ΟΛΘ έχουν ήδη εμφανίσει βελτίωση. Το 2018 στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων διακινήθηκαν 424.000 TEU’s και στο Συμβατικό Λιμάνι 3.764.000 τόνοι, αύξηση της τάξεως του 5,5% και στους δύο τομείς σε σχέση με το 2017, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η εισηγμένη. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ΟΛΘ στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται στα 257 εκατ. ευρώ.

capital.gr