Έργα ζητά το λιμενικό ταμείο Θάσου

thasos31

Εκτάκτως κι επειγόντως συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θάσο το διοικητικό συμβούλιο του λιμενικού ταμείου Θάσου. Είχε ειδοποιηθεί με έγγραφο της γενικής γραμματείας λιμένων, λιμενικής πολιτικής και ναυτιλιακών επενδύσεων του υπουργείου οικονομίας, υποδομών, τουρισμού και ναυτιλίας, προκειμένου να παραθέσει προτάσεις για επεμβάσεις σε υφιστάμενους λιμένες της αρμοδιότητας του λιμενικού ταμείου Θάσου. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα proininews.gr, τα έργα συζητήθηκαν και προτάθηκαν ομόφωνα στο υπουργείο. Μπορούν δε να χρηματοδοτηθούν μέσα από τα υπόλοιπα του ΕΣΠΑ.
Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής: Ο προϋπολογισμός κάθε προτεινόμενου έργου δεν θα ξεπερνά τις 100.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Τα έργα που θα προταθούν – ήδη προτάθηκαν – θα συνδέονται άρρηκτα με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Λιμένα, της λιμενικής εγκατάστασης.
Μετά από εισήγηση του προέδρου του λιμενικού ταμείου Θάσου, Νίκου Ιωάννου, προτάθηκαν έργα στο νέο λιμάνι της Θάσου, στο σημείο δηλαδή όπου δένουν τα φέρι μπωτ. Ειδικότερα το λιμενικό ταμείο Θάσου προτείνει τα εξής έργα:

Έναρξη κατασκευής νέου λιμένα, προστασίας πλοίων στη Θάσο, επιβατικών, οχηματαγωγών πλοίων. Έναρξη κατασκευής εμπορικού λιμένα Θάσου, στην περιοχή Βαθύ. Υπήνεμη σπηλαίωσης χώρου προσγιάλωσης στο καινούριο λιμάνι της Θάσου. Εκβάθυνση ύστερα από φυσικά πλημμυρικά φαινόμενα φερτών υλών του χώρου προσγιάλωσης των φέρυ μπωτ. Θωράκιση με φυσικούς ογκόλιθους λιμένος τουριστικών σκαφών λιμένος Θάσου, δηλαδή κλειστή μαρίνα. Τοποθέτηση επτά νέων χαλκάδων πρόσδεσης στο χώρο προσγιάλωσης των φέρυ μπωτ, τριών χαλκάδων πρόσδεσης στη σκάλα Πρίνου. Θωράκιση υπήνεμου μόλου τσιμεντόστρωση οδοστρώματος με τοποθέτηση μικρών χαλκάδων τεσσάρων φανοστατών δικτύου φωτισμού και δικτύου ύδρευσης στο αλιευτικό καταφύγιο Καλλιράχης. Θωράκιση με τις παραπάνω κατασκευές αλιευτικού καταφυγίου Μαριών. Εκβάθυνση χώρου προσγιάλωσης στο λιμάνι του Πρίνου.
Τα πρώτα έργα είναι τα σημαντικότερα. Επειδή κοστίζουν αρκετά προτείνεται από το λιμενικό δημοτικό ταμείο Θάσου, να εξασφαλιστεί με την ευκαιρία πρώτο ποσό πίστωσης 100.000 ευρώ, ώστε τουλάχιστον τα έργα αυτά να ξεκινήσουν.
Από την άλλη πλευρά τα μέλη του λιμενικού ταμείου Θάσου αμφιβάλουν κατά πόσο οι προτάσεις τους θα υλοποιηθούν, θα γίνουν δεκτές. Έστω και μία να γίνει δεκτή από τις δέκα προτάσεις, θα ήμαστε ικανοποιημένοι είπε στην εφημερίδα μας εκπρόσωπος της διοίκησης του δημοτικού λιμενικού ταμείου του νησιού.