Έργα εκσυγχρονισμού στο λιμάνι της Πάτρας

λιμάνι πάτρας

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, εγκρίθηκαν δύο έργα για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών στο λιμάνι Πάτρας, συνολικού ύψους 2.481.200 ευρώ.

Το πρώτο έργο αφορά την ασφάλεια του λιμανιού και προβλέπει την κατασκευή σχετικών υποδομών και την αγορά του ανάλογου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για την εποπτεία του χερσαίου και του θαλάσσιου χώρου του λιμανιού, τον έλεγχο των οχημάτων, των επιβατών και των αποσκευών τους.

Το δεύτερο έργο αφορά την αναβάθμιση των υποδομών του βόρειου λιμένα Πατρών και περιλαμβάνει τη βελτίωση της υποδομής παραβολής των πλοίων στη βόρεια λιμενολεκάνη, με εγκατάσταση ελαστικών προσκρουστήρων, τη βελτίωση του υποστέγου Νο10, την εγκατάσταση γεννήτριας και την κατασκευή εισόδου στην πύλη Νο7.

Ο ΟΛΠΑ προχωρεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της συγχρηματοδότησης του έργου.