Επιλέχθηκαν οι δύο νέοι υπαρχηγοί του Λιμενικού

 

Οι υποναυάρχοι Αθανάσιος Χονδρονάσιος και Βασίλειος Σιέττος επελέγησαν ως νέοι υπαρχηγοί -αρχαιότερος και νεότερος αντίστοιχα- του Λιμενικού

Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων του σώματος που συνήλθε το βράδυ της Παρασκευής υπό την προεδρία του

αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Οι δύο αξιωματικοί πρόκειται να προαχθούν στο βαθμό του αντιναυάρχου.

Επίσης. απενεμήθη ο βαθμός του ναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στο εν αποστρατεία αντιναύαρχο – επίτιμο αρχαιότερο

υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Κωνσταντίνο Κουνουγέρη και στον αντιναύαρχο – επίτιμο νεότερο υπαρχηγό Λιμενικού

Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Δημήτριο Τσιαδή.

Κατά τη συνεδρίαση το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων έκρινε ως διατηρητέους τους Υποναυάρχους (ΛΣ) Αθανάσιο Χονδρονάσιο, Γεώργιο Μπούρα,

Βασίλειο Σιέττο, Παναγιώτη Πετρόπουλο και Γιώργο Μπουμπόπουλο.

Ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» έκρινε τους Αχιλλέα Ματσάγγο και Ιωάννη Μπατσολάκη.

www.dealnews.gr