Ένωση Λιμένων Ελλάδος
ΛΙΜΑΝΙΑ

Νέο Δ.Σ στην Ενωση Λιμένων Ελλάδος

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 01.12.2017 στον Πειραιά, στα γραφεία της Ο.Λ.Π. Α.Ε., η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), με θέμα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια την Συγκρότησή του σε Σώμα.

Έτσι, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος:
Άγγελος Καρακώστας (Αν.Δ/ντος Συμβούλου ΟΛΠ ΑΕ)
Α΄ Αντιπρόεδρος:
Δημήτρης Μακρής ( Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΘ ΑΕ)
Β΄ Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Νταής ( Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ)
Γενικός Γραμματέας:
Νικόλαος Κοντοές (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΠΑ ΑΕ))
Οικονομικός Επόπτης:
Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΒ)
Μέλη:
Απόλλων Φιλιππής, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Η. ΑΕ
Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Λ. ΑΕ

Χρήστος Δούκας, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Α. ΑΕ

Σταύρος Δρακονταειδής, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Ε. ΑΕ

Χρήστος Ηλιάδης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Κ. ΑΕ

Σπυρίδων Στεφανίδης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ

Αικατερίνη Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη, Δ/νουσα Σύμβουλος Ο.Λ.Ρ. ΑΕ

Ανδρέας Παπανδρέου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Ν.Ε. ΑΕ