/

Εννέα επενδυτικά σχήματα για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

D91D0C3C-C4A2-4555-B7EE-7C546D1ADCA4Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) ανακοινώνει ότι εννέα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής (κατ ελάχιστον 67%) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου» (ΟΛΗ Α.Ε.).

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

1) OLETE LMITED
2) Κοινοπραξία «GRAY PIER HERAKLION PORT»,αποτελούμενη από τις εταιρείες ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ και FHL. H. ΚΥΡΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Ε.
3) Κονοπραξία GRIMALDI EUROMED S.p.A. – ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4) Κοινοπραξία PORTEK INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED – GPH CRUISE PORT FINANCE LTD
5) Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ – ATTICAGROUP
6) Κοινοπραξία ΓΕΚ ΓΕΡΝΑ Α.Ε. – AVIAREPS ΕΛΛΑΣΑ.Ε.
7) Κοινοπραξία ΣΕΚΑΒΙΝ Α.Ε.GOLDENSTEPSHIPPING LIMITED
8) ΟΛΘ Α.Ε.
9) ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών).

Στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης καιλειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων τηςχερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηρακλείου.