/

Τα κρουαζιερόπλοια μπαίνουν στην μπρίζα

Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), κύριος φορέας και ηγετική φωνή της παγκόσμιας κοινότητας κρουαζιέρας, δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ετήσιας Έκθεσής της για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Πρακτικές του Παγκόσμιου Κλάδου της Κρουαζιέρας, τα οποία δείχνουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί προς την επίτευξη του οράματος του κλάδου για κρουαζιέρες με καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα παγκοσμίως έως το 2050.

Η Έκθεση του 2022 ενισχύει τα διαπιστευτήρια του κλάδου της κρουαζιέρας στην καινοτομία και στην άμεση υιοθέτηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Τα παραδείγματα που αναφέρονται στην Έκθεση περιλαμβάνουν τον αυξανόμενο αριθμό πλοίων που δρομολογούνται τα αμέσως επόμενα χρόνια και θα μπορούν να ενσωματώνουν πρόωση με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα όταν είναι διαθέσιμη, καθώς και την αυξανόμενη επένδυση στον εξοπλισμό των πλοίων για σύνδεση με παράκτια ενεργειακή υποστήριξη όπου είναι διαθέσιμη. Για την ακρίβεια, περισσότερο από το 15% των πλοίων που θα δρομολογηθούν τα επόμενα πέντε χρόνια θα μπορούν να ενσωματώνουν κυψέλες καυσίμου ή μπαταρίες, ενώ το 85% των πλοίων των εταιρειών-μελών της CLIA που θα είναι σε λειτουργία από τώρα έως το 2028 θα μπορούν να συνδεθούν με συστήματα παράκτιας ενεργειακής υποστήριξης, επιτρέποντας στις μηχανές να σβήνουν στη προβλήτα, συμβάλλοντας έτσι σε σημαντική μείωση των εκπομπών.

Η Kelly Craighead, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της CLIA, δήλωσε: «Η καινοτομία και η μηχανική βρίσκονται στη καρδιά του οράματος μας για καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Ο κλάδος μας συνεχίζει να πρωτοπορεί, επενδύοντας δισεκατομμύρια για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και την επιτάχυνση της ανάπτυξης βιώσιμων ναυτιλιακών καυσίμων —ειδικότερα, κινητήρων ικανών να χρησιμοποιούν βιώσιμα ναυτιλιακά καύσιμα—, και διευκολύνοντας την παράκτια ενεργειακή υποστήριξη σε υπάρχοντα και νέα πλοία. Αυτά είναι τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία για την απαλλαγή της παγκόσμιας ναυτιλίας από τις εκπομπές άνθρακα και ενεργούμε τώρα για το μέλλον».

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η Έκθεση καθιστά σαφές ότι η μετάβαση στα βιώσιμα καύσιμα πλοίων παραμένει απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της ναυτιλιακής βιομηχανίας για απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα και υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη οι κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τις ερευνητικές προσπάθειες που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη αυτών των καυσίμων, ώστε να είναι ασφαλή, βιώσιμα και διαθέσιμα προς χρήση σε ευρεία κλίμακα.
Για το σκοπό αυτό, η CLIA είναι ένας από τους οργανισμούς που υποστηρίζουν τη Συμμαχία «Getting to Zero» της ναυτιλιακής βιομηχανίας για εξάλειψη των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί στον ηγετικό ρόλο που έχουν αναλάβει εταιρείες-μέλη της CLIA σε συνεργασία με άλλους συνασπισμούς και οργανισμούς για την εξεύρεση λύσεων απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα.

«Ο κλάδος της κρουαζιέρας ήταν πάντα και θα συνεχίσει να είναι στην αιχμή της καινοτομίας σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές και ναυτιλιακές τεχνολογίες», δήλωσε ο Πρόεδρος της CLIA, Pierfrancesco Vago και πρόσθεσε: «Για την επόμενη φάση του ταξιδιού του κλάδου μας προς καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα, χρειαζόμαστε τώρα σαφή υποστήριξη από τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να αναπτυχθούν οι κατάλληλες υποδομές και να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις και η καινοτομία που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη βιώσιμων καυσίμων πλοίων σε μεγάλη κλίμακα».

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι εταιρείες κρουαζιέρας-μέλη της CLIA συνεχίζουν να σημειώνουν σημαντική πρόοδο στη μείωση των εκπομπών άνθρακα:

– Ικανότητα παράκτιας ενεργειακής υποστήριξης – Οι εταιρείες κρουαζιέρας συνεχίζουν να πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις ώστε τα κρουαζιερόπλοια να συνδέονται με ηλεκτρική ενέργεια με την ξηρά, επιτρέποντας έτσι την απενεργοποίηση των κινητήρων κατά τον ελλιμενισμό τους.
o Το 40% της παγκόσμιας χωρητικότητας (αύξηση 20% σε ετήσια βάση) είναι εξοπλισμένο με συστήματα παράκτιας ηλεκτροδότησης σε 29 λιμάνια παγκοσμίως (λιγότερο από 2% των παγκόσμιων λιμανιών) όπου αυτή η δυνατότητα παρέχεται σε τουλάχιστον μία θέση πλαγιοδέτησης στο λιμάνι.
o Το 98% της νέας χωρητικότητας υπό παραγγελία (από σήμερα έως το 2028) θα είναι είτε εξοπλισμένο με συστήματα παράκτιας ηλεκτροδότησης ή διαμορφωμένο έτσι ώστε τέτοια συστήματα να προστεθούν στο μέλλον.
– Καύσιμο LNG – Η Έκθεση για το 2022 διαπίστωσε ότι το 61% της νέας χωρητικότητας θα βασίζεται στο καύσιμο LNG για την κύρια πρόωση. Η χρήση LNG έχει ως αποτέλεσμα 95% έως 100% λιγότερες εκπομπές σωματιδίων (PM), ουσιαστικά μηδενικές εκπομπές θείου και μείωση 85% στις εκπομπές αζώτου. Ως μεταβατικό καύσιμο, το LNG παρέχει πλέον πραγματικά οφέλη, ενώ επιτρέπει επίσης στα πλοία που είναι έτοιμα για LNG να προσαρμοστούν σε μια μελλοντική γενιά βιώσιμων ναυτιλιακών καυσίμων.
– Συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (EGCS) – Περισσότερο από το 79% της παγκόσμιας χωρητικότητας κρουαζιερόπλοιων χρησιμοποιεί συστήματα EGCS για να καλύψει ή και να υπερβεί τις απαιτήσεις εκπομπών αερίων του άνθρακα –αύξηση δυναμικότητας κατά 7% σε σύγκριση με το 2021. Επιπλέον, το 88% των νέων κρουαζιερόπλοιων που δεν κάνουν χρήση LNG θα εγκαταστήσουν συστήματα EGCS, διατηρώντας το ήδη υψηλό επίπεδο τέτοιων επενδύσεων.
– Συστήματα Προηγμένης Επεξεργασίας Λυμάτων – Το 100% των νέων κρουαζιερόπλοιων υπό παραγγελία θα διαθέτουν συστήματα προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων, ενώ ήδη, το 78% της χωρητικότητας του στόλου κρουαζιέρας της CLIA εξυπηρετείται από συστήματα προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων (αύξηση 9% σε σχέση με το 2021).

Η δέσμευση του κλάδου της κρουαζιέρας για καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτό το έτος, είναι συνεπής με τον στόχο που έχει θέσει η Συμφωνία του Παρισιού –και υποστηρίζεται από τον ενδιάμεσο στόχο του κλάδου– για μείωση κατά 40% του ποσοστού εκπομπών άνθρακα από τον παγκόσμιο στόλο έως το 2030, σε σύγκριση με το 2008, ο οποίος με τη σειρά του είναι σε σύνδεση με την αρχική στρατηγική του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.