Συνέλευση και κοπή πίτας για την ένωση εφοπλιστών κρουαζιέρας

 

Πραγματοποιήθηκε στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος στον Πειραιά, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, όπου:

Ενημερώθηκαν τα μέλη επί των πεπραγμένων του έτους 2015.

Παρουσιάστηκε η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση 2015.

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2016, και εξελέγη τριμελής εξελεγκτική επιτροπή για τον έλεγχο διαχειρίσεως 2016.

Συζητήθησαν παρουσία του κ. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του κ. Δημάρχου Πάτμου, καθώς και εκπροσώπου του Δήμου Κεφαλληνίας «Σχεδιαζόμενα έργα και λοιπές ρυθμίσεις, προκειμένου για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, στην Κεφαλονιά και σε άλλες τουριστικές περιοχές».

Πραγματοποιήθηκε απονομή τιμητικής πλακέτας στον Επίτιμο Αντιπρόεδρο της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας κ. Μιχάλη Λάμπρο και ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας.

Ο πρόεδρος της Ενώσεως κ. Θεόδωρος Κόντες, στην ομιλία του στα Μέλη ανέφερε:

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σήμερα πραγματοποιείται η τέταρτη μας Τακτική Γενική Συνέλευση και συμπληρώνονται 4,5 χρόνια λειτουργίας της Ενώσεώς μας.

Καταφέραμε κάτι το οποίο ήταν αναγκαίο για την πρόοδο και ανάπτυξη του κλάδου της κρουαζιέρας, που όλοι μας προσπαθούμε, με την εμπειρία, τις γνώσεις, αλλά και την αγάπη προς τον κλάδο αυτό. Εννοώ την ίδρυση του Συλλογικού Οργάνου της «Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας», που εργάζεται για να επιτύχει τους στόχους και σκοπούς που προβλέπονται από το καταστατικό της.

Κυρίες και κύριοι, από αυτά που εν περιλήψει και μόνο αναφέρθησαν στα πεπραγμένα, συνειδητοποιούμε όλοι την έκταση του έργου προς κάθε κατεύθυνση και οφείλεται στην προσφορά όλων των μελών.

Με ορισμένα θέματα που έχουν τεθεί στις προτεραιότητες δράσεις, όπως αυτό της visa σε επιβάτες Non Schengen, των υποδομών των λιμένων, της εφαρμογής των μέτρων για το Maritime Security, της πλοηγήσεων των πλοίων στους λιμένες, καθώς και το κορυφαίο που αφορά τη συγκρότηση Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας, αφιερώσαμε δικαίως, πολύ χρόνο και τούτο, διότι επιβάλλεται χωρίς άλλη καθυστέρηση να γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις.

Συνεχίστηκαν οι επισκέψεις σε Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία, όπου υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα από πλευράς προσεγγίσεως των κρουαζιεροπλοίων, προκειμένου για την εξέταση θεμάτων που αφορούν την αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτής της κατηγορίας των πλοίων και των δια αυτών διακινουμένων επιβατών – τουριστών. Σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις καταφέραμε οι συναντήσεις – συσκέψεις να έχουν ευρύτητα συμμετοχής, λόγω της σοβαρότητος των θεμάτων, για την επίλυση των οποίων απατούνται σφαιρικά ενέργειες και παρεμβάσεις από περισσότερους του ενός φορείς.

Η παρουσία του κ. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου σήμερα εδώ, του κ. Δημάρχου Πάτμου, καθώς και του εκπροσώπου του Δήμου Κεφαλληνίας, έχει μεγάλη σημασία. Επιβεβαιώνεται η προθυμία συνεργασίας με τον Φορέα μας, για τους αναγκαίους σχεδιασμούς και την εκτέλεση έργων στους πλέον τουριστικούς προορισμούς της νησιωτικής μας Χώρας. Τονίστηκε στη συζήτηση ότι έχει σημασία η ανάδειξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για κάθε περιοχή, που θα λαμβάνει υπ’ όψιν τόσο τις ευκολίες εντός του λιμενικού χώρου, όσο και αυτές που εξυπηρετούν την μετάβαση των επισκεπτών στα ενδιαφέροντα του ευρύτερου χώρου κάθε νησιού.

Η συμμετοχή μας επίσης σε Συνόδους Ναυτιλιακών Οργανισμών στον Διεθνή και Κοινοτικό χώρο, αλλά και στον Εθνικό όπου εξετάζονται θέματα (Safety – Security – STCW – Προστασία Περιβάλλοντος, Θέματα Λιμένων, κ.α.), ήτο αισθητή και θα συνεχιστεί. Με τον τρόπο αυτό βρισκόμαστε μέσα στα γεγονότα, παρακολουθούντες εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις, ώστε να ενημερώνονται τα Μέλη και να μπορούν να γίνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους Φορείς. Οι προτάσεις μας, πάντα προς την κατεύθυνση λήψεως αποφάσεων, που προβλέπουν ευέλικτους και πρακτικούς τρόπους λειτουργίας των πλοίων, απαλλαγμένες από πολύπλοκες και περιττές διαδικασίες, που μόνο προβλήματα δημιουργούν εις βάρος της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και των πλοίων.

Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνεται η συνεχιζόμενη εγγραφή νέων μελών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι βοηθά σε μία στενότερη συνεργασία με όλους τους Φορείς που ασχολούνται με το αντικείμενο, προκειμένου κατά την επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Η συμμετοχή όλων των Μελών, στις διαδικασίες και στις ενέργειες που έγιναν από την Ένωση, προκειμένου για την επίλυση θεμάτων – προβλημάτων του κλάδου, ήταν σημαντική.

Εύχομαι όπως, το νέο έτος χαρίσει υγεία και ομαλότητα στην λειτουργία των επιχειρήσεων και τα πλοία έχουν ασφαλή ταξίδια στις μεταφορές των».{jcomments on}