Καμποτάζ – κρουαζιέρες και εργαζόμενοι στη ναυτιλία, σε πανικό!

της Ίλας Ιωακείμ*

Τις τελευταίες μέρες ακούγονται πολλά για την άρση του καμποτάζ. Ο απλός κόσμος είναι σε πλάνη για το τι ακριβώς σημαίνει για τον ελληνικό τουρισμό και τι μπορεί να συμβεί στους εργαζόμενους στη ναυτιλία.

Από το 1992 υπάρχει το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για το καμποτάζ, το οποίο διαμορφώθηκε με τον κανονισμό 3577/1992 και μιλούσε για την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών.

Για την Ελλάδα το καμποτάζ έχει αρθεί από την εφαρμογή του παραπάνω νόμου και από τη Συνθήκη του Μάαστριχ ενώ ταυτόχρονα με το άρθρο 165 του Π.Δ. 187/1973 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 344/2003. Έτσι τα πλοία των κρατών μελών της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης στον ελληνικό χώρο.

 

Διαβάστε περισσότερα στο ακόλουθο Link :

http://www.tourismpress.gr/2012/03/nautilia-cabotage.html