Κώστας Αντωνιάδης: «Επείγει η πιστοποίηση εκπομπών διοξειδίου άνθρακα στα πλοία»

Έτοιμη να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαπίστευσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Κανονισμού EU MRV για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 στη ναυτιλία που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι η EMICERT, η οποία έγινε η πρώτη εταιρεία που έλαβε τη σχετική πιστοποίηση. Όπως λέει στην «Η» ο γενικός διευθυντής της ελληνικής εταιρείας, Κώστας Αντωνιάδης έως το τέλος του έτους 12.000-15.000 πλοία θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί από διαπιστευμένους φορείς και υπογραμμίζει την ανάγκη οι εταιρείες να επισπεύσουν τις σχετικές διαδικασίες, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν.

Συνέντευξη στον Γιώργο Μανέττα

 

Έως την 1η Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό MRV, κάθε πλοίο πάνω από 5.000 GT που έχει εμπορική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό λιμάνι θα πρέπει να έχει υποβάλει σχέδιο παρακολούθησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ένα διαπιστευμένο φορέα επαλήθευσης. Τι σημαίνει αυτό για τις ναυτιλιακές εταιρείες;

Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 2015/757 αποτελεί το πρώτο από τα τρία βήματα της στρατηγικής που χάραξε το 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία. Στόχος είναι ο περιορισμός κατά τουλάχιστον 40% των εκπομπών (σε σχέση με τα επίπεδα του 2005) έως το 2050. Τα επόμενα βήματα αυτής της στρατηγικής είναι ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων για τον περιορισμό των εκπομπών και η υιοθέτηση οικονομικών μέτρων, όπως π.χ. το σύστημα εμπορίας ρύπων (EU ETS), το οποίο εφαρμόζεται από το 2005 στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και από το 2012 στις αεροπορικές μεταφορές.

Η παρακολούθηση των εκπομπών αρχίζει την 1/1/2018 και τα στοιχεία που ο Κανονισμός απαιτεί να παρακολουθούνται περιλαμβάνουν για κάθε ταξίδι προς ή από ευρωπαϊκό λιμάνι τις καταναλώσεις καυσίμων (για κάθε καύσιμο), την απόσταση που διανύθηκε, τον χρόνο του ταξιδιού και το πραγματικό φορτίο που μεταφέρθηκε. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι στοιχεία που κάθε εταιρεία παρακολουθούσε συστηματικά πολύ πριν την έλευση του Κανονισμού. Αυτό που αλλάζει είναι η τυποποίηση των μεθόδων και διαδικασιών παρακολούθησης και αναφοράς με βάση κοινές αρχές και κανόνες για όλα τα πλοία. Επιπλέον, ο ρόλος του «Ελεγκτή» πλέον δεν ανατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα σε σημαίες, κλάσεις ή νηογνώμονες, αλλά αντιθέτως «ανοίγει την αγορά» σε ανεξάρτητους κατάλληλα διαπιστευμένους επαληθευτές. Ο Κανονισμός δεν θεωρεί υποχρεωτική την εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού μετρήσεων (π.χ. ροόμετρα) στα πλοία για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμου και συνεπώς δεν επιβάλλει κάποιο ιδιαίτερο κόστος για την παρακολούθηση και την αναφορά των ζητούμενων στοιχείων. Το τελικό κόστος συμμόρφωσης με τη νέα νομοθεσία συνίσταται κυρίως στο κόστος των επαληθεύσεων, το οποίο αναμένεται να είναι αρκετά μικρό, κατόπιν του σχετικού «ανοίγματος της αγοράς».

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να προσαρμοστούν οι ναυτιλιακές στα νέα δεδομένα που ορίζει η ευρωπαϊκή οδηγία;

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού από τεχνικής απόψεως δεν είναι δύσκολη. Τόσο τα απαιτούμενα προς παρακολούθηση στοιχεία, όσο και οι σχετικές διαδικασίες, στις περισσότερες εταιρείες είναι διαθέσιμα σε μεγάλο βαθμό. Δυσκολίες σημαντικές όμως στην προσαρμογή αναμένονται εξαιτίας του περιορισμένου πλέον διαθέσιμου χρόνου. Εντός των επόμενων 7 μηνών 12.000-15.000 υπόχρεα πλοία σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την σύνταξη του Σχεδίου Παρακολούθησης και εντός των υπολοίπων 4 μηνών έως το τέλος του έτους, τα Σχέδια αυτά θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί, διορθωθεί και εγκριθεί από τους διαπιστευμένους φορείς επαλήθευσης.

Ποια είναι η εικόνα από τους Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι διαχειρίζονται και το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως;

Εκτιμάται ότι άνω του 1/3 των πλοίων που καλούνται να συμμορφωθούν με τον νέο Κανονισμό, διαχειρίζονται από Έλληνες εφοπλιστές. Η έως τώρα ανταπόκριση και προετοιμασία των ελληνικών εταιρειών θα χαρακτηριζόταν μάλλον διστακτική. Αν εξαιρέσει κανείς κάποιες εταιρείες (κυρίως μεταξύ των σημαντικότερων ονομάτων της αγοράς) οι περισσότερες ελληνικές ναυτιλιακές φαίνεται ότι αντιμετώπιζαν μέχρι πρόσφατα την νέα αυτή απαίτηση με επιφυλακτικότητα και αναβλητικότητα. Σε αυτό συνετέλεσε σημαντικά και η έως τον Νοέμβριο του 2016 αναμονή των εξελίξεων από τον ΙΜΟ όσον αφορά στην υιοθέτηση ενός αντίστοιχου παγκόσμιου σχήματος, η οποία για πολλούς θα δικαιολογούσε την προσδοκία ανάκλησης ή τουλάχιστον αναβολής της εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού. Φοβάμαι ότι η ελληνική ναυτιλία απλώς έχασε πολύτιμο χρόνο και τώρα καλείται εντός των επόμενων επτά μηνών να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του μεγαλύτερου στόλου της Ευρώπης αξιοποιώντας τους λιγοστούς διαθέσιμους στην Ελλάδα πόρους από πλευράς επαληθευτών και συμβούλων υποστήριξης.

Είστε η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που έλαβε την πιστοποίηση ISO 14065 για την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 στη ναυτιλία. Πόσο απαιτητική ήταν αυτή η διαδικασία και πώς αισθάνεστε για αυτή την «πρωτιά»;

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται από το 2005 αποκλειστικά στο αντικείμενο της επαλήθευσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Έχουμε δραστηριότητα σε 11 χώρες και ηγετικά μερίδια αγοράς σε 4 από αυτές. Με την εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία μας στην εφαρμογή της αντίστοιχης νομοθεσίας για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τις αερομεταφορές, διαγνώσαμε εγκαίρως τις επερχόμενες εξελίξεις στη ναυτιλία. Έτσι μετά από εντατική προετοιμασία άνω των 12 μηνών, ολοκληρώσαμε πρώτοι διεθνώς την επέκταση της διαπίστευσής μας για τον Κανονισμό EU MRV. Θα ήταν σημαντικό εδώ να αναφέρουμε ότι η «πρωτιά» αυτή, είναι ταυτόχρονα επιτυχία και για το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης της Ελλάδος, ο οποίος αντιλαμβανόμενος τον ιδιαίτερο ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, ολοκλήρωσε με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα την προετοιμασία του έναντι των υπολοίπων δαπιστευτικών οργανισμών της Ευρώπης.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Τι δυνατότητες ανοίγονται για την EMICERT, μετά την εξασφάλιση της πιστοποίησης ISO 14065;

Παρά την εκτεταμένη οικονομική κρίση και τη διαρκή συρρίκνωση της βιομηχανίας που αποτελούσε μέχρι τώρα την κύρια πελατειακή βάσης της εταιρείας, η EMICERT καταφέρνει τα τελευταία χρόνια να διατηρεί μια σταθερά ανοδική πορεία ανάπτυξης των εργασιών της. Αυτό οφείλεται κυρίως στη διαρκή επέκταση της δραστηριότητάς της σε νέες αγορές του εξωτερικού και νέα αντικείμενα, αξιοποιώντας πάντα την εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία της στα θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαπίστευσής της για τη ναυτιλία, η EMICERT έγινε ο πρώτος παγκοσμίως φορέας επαλήθευσης ο οποίος μπορεί σήμερα, 7 μήνες νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία του Αυγούστου, να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αξιολόγησης σύμφωνα με τον Κανονισμό EU MRV. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές ειδικά ναυτιλιακές εταιρείες, να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη της υποχρέωσής τους για αξιολόγηση των Σχεδίων Παρακολούθησης των πλοίων τους, με την υποστήριξη μιας αξιόπιστης, εξειδικευμένης, έμπειρης και ευέλικτης ελληνικής εταιρείας.

 

• «Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαπίστευσής της για τη ναυτιλία, η EMICERT έγινε ο πρώτος παγκοσμίως φορέας επαλήθευσης ο οποίος μπορεί σήμερα, επτά μήνες νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία του Αυγούστου, να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αξιολόγησης σύμφωνα με τον Κανονισμό EU MRV»

• «Εκτιμάται ότι άνω του 1/3 των πλοίων που καλούνται να συμμορφωθούν με τον νέο Κανονισμό, διαχειρίζονται από Έλληνες εφοπλιστές. Η έως τώρα ανταπόκριση και προετοιμασία των ελληνικών εταιρειών θα χαρακτηριζόταν μάλλον διστακτική».