//

Κατασκευή υποδομής πρόσδεσης Κρουαζιερόπλοιων στο Λιμένα Σκάλας Πάτμου ύψους 570.000 €

Προχωρεί με ταχείς ρυθμούς ένα μικρό περιφερειακό έργο, με τεράστια όμως τοπική σημασία αλλά και εθνική, αν εξεταστεί σε επίπεδο κλάδου της αγοράς κρουαζιέρας.
Ο λόγος αφορά το έργο: «Κατασκευή μόλου πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου» με αντικείμενο την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών (λιμενική, γεωτεχνική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική κ.α.) και την εκτέλεση των εργασιών που θα προκύψουν από αυτές και αφορούν στην κατασκευή µόλου πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων.
Με απόφαση της 7/7/2021 του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Γ. Καραγιάννη εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Κατασκευή μόλου πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου», Προεκτιμώμενης Αμοιβής: € 570.000 και αναμένεται, εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις, άμεσα να ξεκινήσουν οι εργασίες.
Με την κατασκευή του νέου μόλου πρόσδεσης στη Σκάλα Πάτμου θα δοθεί σημαντική περαιτέρω αναπτυξιακή ώθηση στο νησί, αναβαθμίζοντας το τουριστικό προφίλ του νησιού, και κυρίως στην κρουαζιέρα, αλλά και γενικότερα στις λειτουργίες των λιμενικών εγκαταστάσεων. Τα έργα θα επιτρέψουν στον λιμένα και στο νησί να δεχτούν με ποιότητα τα κρουαζιερόπλοια τα προσεχή έτη.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Πάτμος είναι από τα πλέον δημοφιλή τουριστικά νησιά, τα οποία κάθε χρόνο προσεγγίζουν δεκάδες κρουαζιερόπλοια. Η Πάτμος εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί έναν από τους βασικότερους προορισμούς κρουαζιέρας της χώρας μας και τα τελευταία έτη ο λιμένας Σκάλας Πάτμου βρίσκεται σταθερά εντός των 10 πρώτων λιμένων όσον αφορά στον αριθμό των επιβατών κρουαζιέρας που υποδέχεται.
https://diavgeia.gov.gr/…/6%CE%A0%CE%93%CE%9A465%CE%A7…