Καταγγελία της ΠΕΜΕΝ για απολύσεις πλοηγών

Από καταγγελίες εργαζομένων που εργάζονται στην Πλοηγική υπηρεσία και προσλήφθηκαν με σύμβαση ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για να εργαστούν στην καβοδεσία και τις πλοηγίδες, το Υπουργείο Ναυτιλίας προχωράει στην απόλυση τους, χωρίς να έχει ανακοινώσει προκήρυξη για πρόσληψη εργαζομένων, με σοβαρούς κινδύνους στην ασφαλή λειτουργία της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας με την πρόσληψη εργαζομένων ορισμένου χρόνου, παραβίασε ακόμα και την νομοθεσία ν.4024/2011 όπως συμπληρώθηκε με το αρθ.1, παρ.8 του ν.4038/2012, κατά την οποία το ναυτικό προσωπικό των Πλοηγικών Σταθμών εξαιρέθηκε ρητά από τη διαδικασία κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων, με την αιτιολογία ότι δεν πρέπει να διαταραχτεί η λειτουργία των Πλοηγικών Σταθμών, γεγονός που θα είχε αρνητικές συνέπειες στις λιμενικές και ναυτιλιακές υπηρεσίες.

Απαιτούμε το ΥΝΑ και οι υπηρεσίες του να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την άμεση κάλυψη των θέσεων εργασίας στην Πλοηγική υπηρεσία που οι ανάγκες είναι πάγιες και διαρκής, με την πρόσληψη προσωπικού με μόνιμη και σταθερή εργασία.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

* ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

* ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»