Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος:Δράση για την Προστασία των Ελληνικών Θαλλασών

 

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος παρουσιάζει το ερευνητικό του έργο στο 40ο συνέδριο CIESM στη Μασσαλία
 
Την προηγούμενη εβδομάδα, στην Μασσαλία της Γαλλίας, έλαβε χώρα το 40ο επιστημονικό συνέδριο CIESM, κατά το οποίο το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα του ερευνητικού του έργου στο Αιγαίο.
 
Το CIESM (Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Méditerranée – Διεθνής Επιτροπή για την Επιστημονική Διερεύνηση της Μεσογείου) δημιουργήθηκε το 1910 και αποτελεί ένα δίκτυο που ασχολείται αποκλειστικά με την θαλάσσια έρευνα στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα.

Την προηγούμενη εβδομάδα περισσότεροι από 5000 επιστήμονες από τους κύριους ερευνητικούς φορείς απ΄όλη την Μεσόγειο, συναντήθηκαν για 5 ημέρες στη Μασσαλία οπού μέσω ομάδων εργασίας και ειδικών συνεδρίων παρουσίασαν το πιο πρόσφατο ερευνητικό έργο τους, ανταλλάσσοντας πολύτιμη εμπειρία και γνώση.
 

Η πενταμελής ομάδα επιστημόνων του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος», με επικεφαλής την Αναστασία Μήλιου, παρουσίασε 7 επιστημονικές ανακοινώσεις, που είναι αποτέλεσμα της πολυεπίπεδης έρευνας και δράσης προστασίας που υλοποιεί στο Αιγαίο. Οι ανακοινώσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας όπως: η αλιευτική παραγωγή και διαχείριση στο ανατολικό Αιγαίο, οι συγκεντρώσεις μικροσκοπικών ινών πλαστικού στις ελληνικές θάλασσες, η φωτοταυτοποίηση δελφινιών, καθώς και η ανησυχητική ανάπτυξη εισβολικών ειδών (όπως το φύκος Caulerpa racemosa) και του τρόπου που επηρεάζουν τα λιβάδια της  Ποσειδωνίας.
        
Στόχος του «Αρχιπελάγους» είναι να φέρνουμε με κάθε ευκαιρία το σπάνιο φυσικό πλούτο του Αιγαίου και την ανάγκη προστασίας του στο χάρτη της παγκόσμιας επιστημονικής έρευνας, αλλά παράλληλα να διαμορφώνουμε τα αποτελέσματα των ερευνών μας, σε δράσεις ανάπτυξης που αξιοποιούν το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, το φυσικό μας περιβάλλον, και ιδίως τη μοναδική φύση των θαλασσών μας.
 

Archipelagos Institute of Marine Conservation presents its scientific findings at the 40th CIESM congress in Marseille
The 40th CIESM scientific congress took place last week in Marseille, France, during which Archipelagos Institute of Marine Conservationwas able to present its important research findings related to the conservation of the Aegean Sea.

CIESM (Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Méditerranée – International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean) was founded in 1910 and comprises a network that exclusively concerns itself with marine research in the Mediterranean and Black Seas.

Last week more than 5,000 scientists from the main research organizations in the Mediterranean met for five days in Marseille, where they presented their most recent research findings through working group meetings and special conference sessions, exchanging valuable experience and knowledge.

Five scientists represented the Archipelagos Institute, led by Anastasia Miliou, Archipelagos’ scientific director. Together they presented 7 scientific publications, which were a result of the research and conservation efforts of Archipelagos in a wide range of subjects. These included; management of artisanal fishery production and management in the Eastern Aegean, assessment of the concentrations of microscopic plastic fibers in the Greek seas, the photo-identification of the common dolphin (Delphinus delphis) populations, the alarming spread of invasive alien species (such as the algae Caulerpa racemosa) and the ways in which they affect Posidonia oceanica meadows.

Archipelagos Institute was one of the few non-profit NGOs taking part in this important congress, which was a significant opportunity to highlight its remarkable scientific work and its conservation efforts in the Greek seas. It was also a stepping-stone for new scientific collaborations and actions, which are aimed at further conservation actions of this marine region of international environmental significance.
 

Συνδεθείτε για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας:

 Archipelagos on Facebook Follow us on Twitter Archipelagos on YouTube Archipelafos on Flickr Archipelagos on Vimeo

OCEAN2012 Greece: 
OCEAN2012 on Facebook

Θαλάσσια Ερευνητική Βάση
τηλ.: 22730 37533
Πυθαγόρειο, Σάμος
Τ.Θ 42, 83 103

Χερσαία Ερευνητική Βάση
τηλ.: 22750 41070,
Φαξ: 22750 41673
Τ.Θ 1, 83 301, Ράχες – Ικαρία

Γραφείο Διεκπεραίωσης
τηλ.: 210 8253024
Μ. Βόδα 89, 10440, Αθήνα
www.archipelago.gr
[email protected]