Ημερίδα του Ευρωπαϊκού έργου ELINA με τη συμμετοχή της ANEK LINES

Η πορεία υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου ELINA, στο οποίο συμμετέχει η ΑΝΕΚ LINES, παρουσιάστηκε σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα (3/7/2014) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, στα Χανιά.

Το έργο ΕLINA, με τίτλο “Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής”, αφορά στη δημιουργία μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης μεθόδου διαχείρισης αυτών των αποβλήτων που παράγονται σε πλοία και βιομηχανίες της Ελλάδας.

 

Το ELINA επιχορηγείται από τη Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+. Στο έργο συμμετέχουν, εκτός της ΑΝΕΚ LINES, η εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

Ο Πρόεδρος της ΑΝΕΚ LINES, κ. Γιώργος Κατσανεβάκης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι “η ΑΝΕΚ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συμμετέχει σε μια σειρά ερευνητικών έργων, όπως το ELINA, τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη συστημάτων που κάνουν την ναυσιπλοΐα φιλικότερη προς το περιβάλλον και τις θαλάσσιες μεταφορές ασφαλέστερες”.

H ANEK LINES στο πλαίσιο υλοποίησης του ELINA έχει προβεί, από το Μάρτιο του 2013, σε μηχανολογικές επεμβάσεις στα πλοία της, OLYMPIC CHAMPION και HELLENIC SPIRIT, προκειμένου να συλλέγει σε χωριστές δεξαμενές τα πετρελαιοειδή απόβλητα που δημιουργούνται στα μηχανοστάσια των 2 πλοίων. Στόχος είναι η εταιρεία να παραδίδει, ετησίως, τουλάχιστον 80 τόνους πετρελαιοειδών αποβλήτων, χωριστά από οποιοδήποτε άλλο ρεύμα αποβλήτων, στα λιμάνια υποδοχής των πλοίων της.

Εκ μέρους της CYCLON, o κ. Χριστόδουλος Καραβασίλης, Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος, αναφέρθηκε στις πηγές, στις ποσότητες, στη χημική σύσταση και στις υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων & καταλοίπων στην Ελλάδα, καθώς και στην πιλοτική συλλογή αυτών των αποβλήτων στα πλαίσια του ELINA.

 anek elina1     anek elina2

          ο πρόεδρος της ANEK LINES κ. Γιώργος Κατσανεβάκης                                                    στιγμιότυπο από την ημερίδα