Η συμβολή της εκπαίδευσης των ναυτικών στην αγγλική γλώσσα

Η συμβολή της εκπαίδευσης των ναυτικών στην αγγλική γλώσσα στη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας στη ναυτιλίας. Μεθοδολογίες και εκπαιδευτικό περιεχόμενο

CAPTAINS WORKSHOP MARCH 2011

Τζέννυ Καλλέργη

Το 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών) πραγματοποίησε Συνάντηση Εργασίας (Workshop) με θέμα «Η συμβολή της εκπαίδευσης των ναυτικών στην αγγλική γλώσσα στη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας στη ναυτιλίας. Μεθοδολογίες και εκπαιδευτικό περιεχόμενο». H συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci Communication and Practical Training Applied in Nautical Science (CAPTAINS), διεξήχθη στο κτίριο του ΚΕΣΥΠ Αιγάλεω, Πέτρου Ράλλη και Θηβών την 11η Μαρτίου 2011 και ώρα 17.30. Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση και διερεύνηση θεμάτων που αναφέρονται στις μεθοδολογίες και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο οποίο θα πρέπει να στηρίζεται η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε ναυτικούς, με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας επικοινωνίας στο πλοίο και τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας. Στο πλαίσιο του Workshop ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη μεταξύ των ναυτικών αλλά και των καθηγητών αγγλικής γλώσσας με συμμετέχοντες από διάφορες χώρες. Εκπρόσωποι διαφόρων φορέων της ναυτιλιακής κοινότητας, καθηγητές αγγλικών στον τομέα της ναυτιλίας, ναυτικοί, αλλά και ειδικοί στο χώρο της ναυτιλίας, συζήτησαν και συνεισέφεραν τις απόψεις τους, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση τόσο της μεθοδολογίας η οποία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του CAPTAINS, όσο και του εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο θα προσφερθεί, αρχικά σε πιλοτική βάση και στη συνέχεια σε πλήρη μορφή.

To Πρόγραμμα CAPTAINS υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης – LEONARDO DA VINCI, Δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από μια κοινοπραξία επτά εταίρων από πέντε χώρες. Συγκεκριμένα, την κοινοπραξία αποτελούν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που είναι συντονιστής του προγράμματος, το ΕΠΑΛ, το AIT, η εταιρεία C4FF από τη Βρετανία, το Πανεπιστήμιο UCA από την Ισπανία, η εταιρεία OCR από την Πολωνία και o οργανισμός TUDEV από την Τουρκία. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και τα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα από την έρευνα και τη Συνάντηση εργασίας, μπορείτε να ανατρέξετε στην διεύθυνση http://www.captains.pro/