Η νέα περιβαλλοντική έκδοση της HELMEPA για το θαλάσσιο περιβάλλον


«ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Διερευνώντας τη σχέση του μαζί μας»

Η νέα περιβαλλοντική έκδοση της HELMEPA για εκπαιδευτικούς

H ηλεκτρονική αυτή έκδοση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της τριετούς (2011-2014) Εκστρατείας Ενημέρωσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και τις Επιστήμες, που υλοποίησε η HELMEPA σε 12 πόλεις της Ελλάδας με την υποστήριξη του Βρετανικού κοινωφελούς ιδρύματος Lloyd’s Register Foundation (the Foundation)*.

Στη διάρκεια της Εκστρατείας έγιναν εντατικές δράσεις και έρευνα με κύρια κατεύθυνση την περιβαλλοντική ενημέρωση μαθητών Δημόσιων Σχολείων. Συνολικά 13.500 μαθητές ηλικίας 8-15 ετών και 1.000 εκπαιδευτικοί 274 Δημόσιων σχολείων επισκέφθηκαν την κινητή Έκθεση για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, τη Ναυτιλία, τις Επιστήμες και τη Μηχανική και εκτέλεσαν περιβαλλοντικές δράσεις. Επιπλέον, καταγράφηκαν περιβαλλοντικά προβλήματα που η τοπική επιστημονική κοινότητα παρουσίασε σε Ημερίδα που οργανώθηκε σε κάθε πόλη και είχε ευρύτατη συμμετοχή. Ερευνήθηκαν τοπικές συνθήκες και προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων και κατεγράφησαν σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται με λίγα μέσα για τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Κοινό συμπέρασμα; Aνάγκη Eνημέρωσης!

Πρόθεση της HELMEPA είναι η έκδοση αυτή να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται, τις πληροφορίες εκείνες που καλύπτουν κενά στην περιβαλλοντική γνώση και ενημέρωση, που εντοπίστηκαν στην εκτέλεση της Εκστρατείας. Στόχος είναι η συμβολή στο έργο των εκπαιδευτικών να εμπλουτίσουν τις περιβαλλοντικές γνώσεις των μαθητών τους και ακόμη, να τους βοηθήσουν στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Η έκδοση διατίθεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην υλοποίηση της Εκστρατείας στις 12 πόλεις της χώρας μας, ενώ θα προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα επισκέπτονται τις περιβαλλοντικές εκθέσεις της HELMEPA στην Αθήνα και την περιφέρεια. Επιπλέον, την έκδοση μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στο σύνδεσμο http://helmepa.gr/pdf/helmepa_perivallon_2014.pdf

Η πάνω από 30 χρόνια εμπειρία της HELMEPA στον τομέα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης έχει αποδείξει πως μόνον οι νέοι μπορούν τελικά να κάνουν την διαφορά, όταν έχουν σωστή πληροφόρηση.

Περισσότερες πληροφορίες

Περιβαλλοντικός Τομέας HELMEPA,

Τηλ.: 210 93.43.088, Φαξ: 210 93.53.847 Email: [email protected]

helmepa-publ-mar-env-2014