Η HELMEPA σε συνάντηση για την πρόληψη ρύπανσης στη Μεσόγειο

 

Η HELMEPA συμμετείχε σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων του προγράμματος MED POL του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP/MAP) για τον έλεγχο και την πρόληψη της ρύπανσης της Μεσογείου, μεταξύ 25 και 27 Μαΐου, στη Ρόδο.

 

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των Μεσογειακών κρατών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διακρατικών οργανισμών. Επίσης, εκτός από τη HELMEPA είχαν προσκληθεί και οι ΜΚΟ Ελλάδα Καθαρή και MIOECSDE, οι οποίοι συνεργάστηκαν στη σύνταξη μελέτης για τα απορρίμματα σε θάλασσες και ακτές της Μεσογείου

Κύριο θέμα της ατζέντας ήταν η Στρατηγική για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων στη Μεσόγειο, την οποία κατήρτισε το MED POL με βάση την παραπάνω μελέτη. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη συνεισφορά στοιχείων από πλοία-μέλη της HELMEPA σχετικά με ογκώδη απορρίμματα που πλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο εκπρόσωπος της HELMEPA ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες της Ένωσης για την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ναυτιλιακής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού στην Ελλάδα και έθεσε στη διάθεση Μεσογειακών κρατών και διακρατικών οργανισμών την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί στο θέμα.

 

Η Στρατηγική θα τεθεί υπόψη των Κρατών-Μερών της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Απορρύπανση της Μεσογείου στην επόμενη συνάντησή τους το Δεκέμβριο 2011, ώστε να προκύψει σαφές επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα περιφερειακά σχέδια για τον έλεγχο της ρύπανσης της Μεσογείου με υδράργυρο (Ηg) και ανθεκτικές χημικές οργανικές ενώσεις (POPs) από χερσαίες πηγές, καθώς και η έγκριση των αναθεωρημένων κριτηρίων για τα νερά κολύμβησης στις Μεσογειακές ακτές.

Η HELMEPA συμμετείχε σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων του προγράμματος MED POL του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP/MAP) για τον έλεγχο και την πρόληψη της ρύπανσης της Μεσογείου, μεταξύ 25 και 27 Μαΐου, στη Ρόδο.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των Μεσογειακών κρατών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διακρατικών οργανισμών. Επίσης, εκτός από τη HELMEPA είχαν προσκληθεί και οι ΜΚΟ Ελλάδα Καθαρή και MIOECSDE, οι οποίοι συνεργάστηκαν στη σύνταξη μελέτης για τα απορρίμματα σε θάλασσες και ακτές της Μεσογείου

Κύριο θέμα της ατζέντας ήταν η Στρατηγική για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων στη Μεσόγειο, την οποία κατήρτισε το MED POL με βάση την παραπάνω μελέτη. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη συνεισφορά στοιχείων από πλοία-μέλη της HELMEPA σχετικά με ογκώδη απορρίμματα που πλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο εκπρόσωπος της HELMEPA ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες της Ένωσης για την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ναυτιλιακής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού στην Ελλάδα και έθεσε στη διάθεση Μεσογειακών κρατών και διακρατικών οργανισμών την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί στο θέμα.

Η Στρατηγική θα τεθεί υπόψη των Κρατών-Μερών της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Απορρύπανση της Μεσογείου στην επόμενη συνάντησή τους το Δεκέμβριο 2011, ώστε να προκύψει σαφές επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα περιφερειακά σχέδια για τον έλεγχο της ρύπανσης της Μεσογείου με υδράργυρο (Ηg) και ανθεκτικές χημικές οργανικές ενώσεις (POPs) από χερσαίες πηγές, καθώς και η έγκριση των αναθεωρημένων κριτηρίων για τα νερά κολύμβησης στις Μεσογειακές ακτές