Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) κατά την χθεσινή συνεδρίασή της συζήτησε

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) κατά την χθεσινή συνεδρίασή της συζήτησε διά μακρών το κείμενο της Επιτροπής για τα προβλήματα της Ακτοπλοΐας, που είχε συγκροτηθεί με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σ-Α Γεωργιάδη.

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας, για πολλοστή φορά, εκφράζει την πλήρη εναντίωσή της σε οποιαδήποτε προσπάθεια, από οπουδήποτε και αν προέρχεται, με σκοπό την κατάργηση του υφισταμένου και παγιωμένου από δεκαετίες, θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ακτοπλοΐα, ειδικότερα δε το Π.Δ. 177/74, που αφορά την στελέχωση των πλοίων της κατηγορίας αυτής, την δεκάμηνη απασχόληση, το πιστοποιητικό ελληνομάθειας, το ωράριο εργασίας των ναυτεργατών και άλλα συναφή θέματα της Ακτοπλοΐας.

 

Ακόμη, η ΠΝΟ επαναβεβαιώνει την κάθετη αντίθεσή της στην ακολουθούμενη πρακτική έκδοσης ειδικών συνθέσεων, κατ΄εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων που καθορίζουν την οργανική σύνθεση του προσωπικού των πλοίων αυτών, ερήμην μάλιστα της Ομοσπονδίας. 

Τέλος, θεωρεί αυτονόητη και μη επιδεχόμενη οποιαδήποτε αλλαγή ή άλλης μορφής διατάραξη του καθεστώτος, που διέπει την δρομολόγηση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων για περίοδο ενός έτους, προκειμένου να έχει ο πλοιοκτήτης το πλοίο στελεχωμένο, με βάση την κείμενη νομοθεσία, ανεξάρτητα αν εκτελεί ή όχι πλόες.

 

Εξάλλου, την Διοίκηση απασχόλησε, κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο, η συνεχιζόμενη καταστρατήγηση και παραβίαση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Ακτοπλοΐας από μεγάλη μερίδα εφοπλιστικών εταιρειών και τούτο παρά τις γραπτές διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις τους για συμμόρφωσή τους προς την αυτονόητη υποχρέωσή τους απέναντι στους ναυτεργάτες, όπως αυτές απορρέουν από τη ΣΣΕ των πληρωμάτων της Ακτοπλοΐας, των ετών 2010 και 2011, το κύρος και την ισχύ των οποίων ανεγνώρισαν με τα παραπάνω έγγραφά τους. 

Η εκκρεμότητα, που παραμένει στο χώρο της υπογραφής των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας γενικά, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, απασχόλησε επίσης την Διοίκηση της Ομοσπονδίας, η οποία με μια φωνή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει την κατάργηση του θεσμού των ΣΣΕ στο χώρο της ναυτικής εργασίας ή την αντικατάστασή τους από τις λεγόμενες επιχειρησιακές/εταιρικές συμβάσεις,

πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αντιληπτό από όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στο χώρο των συνταξιούχων συναδέλφων μας, η σημερινή ζοφερή κατάσταση, που τους έχει οδηγήσει στην εξαθλίωση και την περιθωριοποίησή τους, δεν αφήνει καμία δυνατότητα εφησυχασμού, όταν μάλιστα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, πολλοί απεργάζονται νέα δεινά σε βάρος τους. Ειδικότερα, η στέρηση του ασφαλιστικού φορέα (ΝΑΤ) από την κρατική επιχορήγηση, οδηγεί, κατ’ επιταγήν της Τρόικας, σε νέες περικοπές των συντάξεων σε επίπεδα τριτοκοσμικά, για τις οποίες οι απόμαχοι του κύματος έχουν καταβάλει υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές και μάλιστα σε συνάλλαγμα.

 

Ακόμη, η επιδείνωση του επιπέδου της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ναυτεργάτες, εν ενεργεία και συνταξιούχους και τις οικογένειές τους, τους έχει οδηγήσει κυριολεκτικά σε απόγνωση, σε συνδυασμό με την έντονη φημολογία για επίταση της ταλαιπωρίας που ήδη υφίστανται, για τις οποίες η ΠΝΟ γίνεται σε καθημερινή βάση αποδέκτης διαμαρτυριών, με την επαπειλούμενη ένταξή τους στον ΕΟΠΠΥ. 

Η ΠΝΟ δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν είναι διατεθειμένη να απεμπολήσει κατακτημένα με αγώνες και θυσίες εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των Ελλήνων ναυτεργατών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, που δέχονται με ολοένα αυξανόμενη ένταση, μια άνευ προηγουμένου, πρωτοφανή στην ιστορία του εργατικού κινήματος της χώρας μας επίθεση, που με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην ολοσχερή επαγγελματική εξαφάνιση του κλάδου και βρίσκεται σε επαγρύπνηση και διαρκή επιφυλακή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων αυτών.