Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (PERS)

Απενεμήθη και επίσημα στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (PERS) από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιμένων (ΕSPO) κ. Victor Schoenmakers στον εκπρόσωπο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Σταύρο Χατζάκο. Η απονομή έγινε κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της ESPO στις Βρυξέλες. Με τη διάκριση αυτή ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. κατατάσσεται μεταξύ των 12 ECOPORTS Λιμανιών της Ευρώπης.

Η πιστοποίηση PERS καλύπτει το σύνολο των λιμενικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (εμπορικό λιμάνι, car-terminal, κρουαζιέρα, ακτοπλοΐα).

Για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται ότι το λιμάνι του Πειραιά έχει εντάξει στον στρατηγικό του σχεδιασμό την προστασία του περιβάλλοντος και η πιστοποίηση αυτή μαζί με άλλες δράσεις που έχει ξεκινήσει και εφαρμόζει όπως η ενίσχυση του πρασίνου, η εγκατάσταση αγωγών συλλογής λυμάτων από πλοία, η εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας ακουστικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και η συνεχής λειτουργία Σταθμού Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, παράλληλα με τη δημιουργία σχεδίων αντιμετώπισης της ρύπανσης και την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, αποδεικνύουν τη σταθερή προσήλωση του στον παραπάνω στόχο. Στα πλαίσια αυτά έχουν ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί μελέτες από το Διοικητικό Συμβούλιο για εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων, των οποίων οι προκηρύξεις για την κατασκευή τους αναμένεται να εγκριθούν στο επόμενο Δ.Σ.