Εθελοντική Αιμοδοσία της Hellenic Seaways

Εθελοντική Αιμοδοσία της Hellenic Seaways για την Τράπεζα Αίματος της εταιρείας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη ετήσια εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού της Hellenic Seaways την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014, στο ελλιμενισμένο πλοίο της εταιρείας, HIGHSPEED 4.

Σε συνεργασία με το «ΕΛΠΙΣ» (πρώην ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) και με την καθοριστική συμμετοχή των εργαζομένων ξηράς και του προσωπικού των πλοίων της Hellenic Seaways, συγκεντρώθηκε ένας σημαντικός αριθμός μονάδων αίματος για την Τράπεζα Αίματος της εταιρείας, που προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα για περισσότερους από 2.500 ανθρώπους, αριθμός που περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους.

Η Τράπεζα Αίματος της Hellenic Seaways δημιουργήθηκε το 2002, στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της εταιρείας απέναντι στο πολυτιμότερό κεφάλαιό της, το ανθρώπινο δυναμικό της. Σκοπός της λειτουργίας της είναι η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της εταιρείας αλλά και η αφύπνιση της κοινωνικής και συναδελφικής αλληλεγγύης, προληπτικά, για ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας, όπως είναι η αιμοδοσία.