Εργασίες συντήρησης στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θωρηκτό Γ. ΑΒΕΡΩΦ

Με εντατικούς ρυθμούς εκτελούνται οι εργασίες συντήρησης των καταστρωμάτων δευτερεύοντος οπλισμού και γεφύρας, από το προσωπικό του πλοίου, ώστε σύντομα και οι χώροι αυτοί να είναι επισκέψιμοι ξανά από το κοινό. Παράλληλα γίνονται ενέργειες εξεύρεσης αυθεντικού δευτερεύοντος οπλισμού του πλοίου για την τοποθέτησή του στα εν λόγω καταστρώματα.

 

1 averof ergasies

Επίσης, πολύ σύντομα ολοκληρώνεται η αναπαλαίωση τμήματος του δεξιού κυρίου διαδρόμου 2ου υποστρώματος, που οδηγεί από τα πρυμναία διαμερίσματα των κατώτερων αξιωματικών στις εισόδους των λεβητοστασίων και το χώρο του ασυρμάτου. Με την αποπεράτωση του έργου αυτού, δίδεται για επίσκεψη στο κοινό το 2ο υπόστρωμα του πλοίου καθ’ ολοκληρίαν.

defenceline.gr