Εργασίες συντήρησης – ανανέωσης!!

 

Αγαπητά μας μέλη,

 

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα στην ιστοσελίδα μας, θα ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης-ανανέωσης.

Ενδεχομένως να παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα, ζητάμε την κατανόηση σας ώσπου να ολοκληρωθούν οι

εργασίες.

 

Μαρούλης Νίκος