Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε: Μας οδηγούν στην πτώχευση

ναυπηγεία Σκαραμαγκά Ελληνικά Ναυπηγεία

Την γνωστοποίηση της απόφασης Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου ανακοινώνει η Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε σύμφωνα με την οποία  η Ελλάδα έχει δεσμευτεί, ότι θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις κρατικών ενισχύσεων κατά της ΕΝΑΕ μόνο από τα  έσοδα από την πώληση του αστικού μέρους της.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση τονίζεται:

Το απόγευμα της Παρασκευής 17ης Νοεμβρίου 2017, το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) εξέδωσε προσωρινή διαταγή, στην οποία αναφέρεται, ότι: «…το Δικαστήριο αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός, ότι η (Ελληνική) Δημοκρατία έχει αναλάβει επίσημα συγκεκριμένες δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτής της Διαιτησίας:

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί, ότι θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις κρατικών ενισχύσεων κατά της Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε μόνο από τα  έσοδα από την πώληση του αστικού μέρους της ΕΝΑΕ, σε πλήρη συμμόρφωση με το Άρθρο 17 της Απόφασης Ανάκτησης (της ΕΕ). Η Ελλάδα δηλώνει, ότι δεν θα εθνικοποιήσει ούτε θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της ΕΝΑΕ ούτε θα στερήσει από τη σημερινή διοίκηση και τους μετόχους τον έλεγχό τους επί της εταιρείας, στερώντας έτσι τους μετόχους της ΕΝΑΕ από την επένδυσή τους.»

Η Εταιρεία σημειώνει, ότι ενώ στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο η Ελληνική Δημοκρατία εκπροσωπούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών & Άμυνας ανέλαβε επίσημα τις προαναφερθείσες δεσμεύσεις, με την αίτηση της υπαγωγής της ΕΝΑΕ σε καθεστώς «ειδικής διαχείρισης» προφανώς επιχειρεί να κατασχέσει, να ελέγξει και να εκκαθαρίσει την ΕΝΑΕ και τα περιουσιακά της στοιχεία – οδηγώντας την ΕΝΑΕ σε αναπόφευκτη πτώχευση. Για άλλη μια φορά, η ΕΝΑΕ δηλώνει, ότι θα αγωνιστεί αποφασιστικά για την ακεραιότητα της οντότητας και των περιουσιακών της στοιχείων και για το μέλλον των εργαζομένων της με όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα σε διεθνή και ελληνικά δικαστήρια κατά των καταφανώς κακής πίστης πράξεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

dealnews.gr