Συναντήθηκαν οι εφοπλιστές (ΕΕΝΜΑ) με τον Υπουργό Ναυτιλίας

Εφοπλιστές μικρών αποστάσεων

Μετά από πρόσκληση του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Παν. Κουρουμπλή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους Έλληνες Εφοπλιστές Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων στο Υπουργείο παρουσία του Γ. Γραμματέα κ. Διον.-Χαρ. Καλαματιανού, με το Προεδρείο της ΕΕΝΜΑ, απαρτιζόμενο από τους κ.κ. Χαράλαμπο Σημαντώνη – Πρόεδρο, Βασίλειο Τερζή – Α΄ Αντιπρόεδρο, Γεώργιο Σουραβλά – Β΄ Αντιπρόεδρο, Γεώργιο Αλεξανδράτο – Γ.Γραμματέα, Ευστράτιο Τσαλαμανιό – Μέλος ΔΣ. Κεντρικό θέμα συζήτησης, ήταν τα βασικά εκκρεμή και χρόνια θέματα του κλάδου για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πλοίων ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, στην προσέλευση ικανού αριθμού πλοίων στο Ελληνικό Νηολόγιο, στην περαιτέρω απασχόληση του ναυτεργατικού δυναμικού, στην απορρόφηση Σπουδαστών Σχολών Ε.Ν. αλλά και στην εισροή κεφαλαίων στην Χώρα.

Ειδικότερα έγινε αναφορά στις:

  • Οργανικές συνθέσεις πλοίων χωρητικότητας 1500-3000 κοχ, όπου και σημειώθηκε ότι μετά τον Ν3569/07, όπου και εξαιρέθηκαν των ρυθμίσεων “περί ανταγωνιστικότητας”, μέσω εγκριτικής πράξης του άρθρου 13ΝΔ 2687/53, τα πλοία της προαναφερθείσας κατηγορίας μειώθηκαν κατά 605 σε αριθμό.
  • Οργανικές συνθέσεις πλοίων από 500 μέχρι 1500 κοχ, που έχουν καθοριστεί πριν 40 και πλέον χρόνια, και παραμένουν έκτοτε αμετάβλητες χωρίς να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις/δεδομένα της εποχής με αποτέλεσμα να αυξάνεται υπέρμετρα το λειτουργικό κόστος των πλοίων.
  • Υψηλές επιβαρύνσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες στον λιμένα Πειραιά, που αντί για “Home Port”, χαρακτηρίζεται πλέον “λιμένας αποτροπής προσέγγισης”, αλλά και σε άλλα συναφή θέματα, όπως στην διάθεση ειδικού χώρου για την προσέγγιση των πλοίων της “Shortsea Shipping”, τη μη χρήση πλοηγού, όπως και στα κρουαζιερόπλοια όταν μάλιστα τα πλοία αυτά εκτελούν συχνούς πλόες και είναι νέας τεχνολογίας.
  • Στη μη επιβολή Φ.Π.Α. στην ναυπήγηση, μετασκευή, επισκευή και συντήρηση, καθώς και στα καύσιμα λιπαντικά και εφόδια των πλοίων, που δεν εκτελούν πλόες ανοιχτής ναυσιπλοΐας.

Ο κος Υπουργός ευχαρίστησε τους Έλληνες εφοπλιστές, για την πλήρη ενημέρωση του, και επιφυλάχτηκε να μελετήσει τα θέματα των οργανικών συνθέσεων. Όσον αφορά τις υψηλές επιβαρύνσεις στον λιμένα Πειραιά με πρωτοβουλία του επίσης θα προκληθεί συνάντηση, με εκπροσώπους COSCO για συζήτηση και εξεύρεση λύσης, Τέλος σημείωσε ότι προωθούνται ενέργειες για την διευθέτηση του θέματος του Φ.Π.Α. και σύντομα εκτιμάται, ότι θα υπάρξει θετική πρόοδος και στο θέμα αυτό.